sobota, apríl 21, 2018

Osobný Branding

Táto kategória sa zaoberá problematikou osobného brandu a jeho významom na začiatku profesionálnej kariéry. V teoretickej rovine vymedzuje pojem značka, na základe ktorého ďalej analyzuje osobný brand vrátane jeho jednotlivých prvkov spolu s charakteristikou osobného brandingu a komunikačného mixu vo vzťahu k osobnému brandu. Tieto poznatky sú ďalej implementované a využívané v praktickej rovine tejto práce. Výskum uskutočnený dotazníkovým šetrením vedie k naplneniu hlavného cieľa práce, ktorý spočíva v zistení, aký je význam osobného brandu pre vysokoškolských študentov a absolventov. Praktické návrhy a odporúčania ďalej vychádzajú z analýzy výsledkov vykonaného výskumu a charakteristiky jednotlivých pojmov, pričom sa tak prepája teoretická a praktická rovina.

Block title

- Reklama -

Najnovšie články