HR marketing. Cesta k získaniu kvalitných a lojálnych zamestnancov

Neustále u vás prebiehajú pohovory na rovnakú pozíciu. Do reklám na “profesiách” ste nasypali nemalé čiastky. Ste zavalení životopismi, ale nikto nie je naozaj ten pravý. ALEBO! Hľadáte len tých, ktorí pre vás chcú pracovať a zdieľať vašu filozofiu. ALEBO! Nechcete prísť o dobrých ľudí, ktorých sa vám už podarilo získať.

Problém je jasný. Nedostatok ľudí na trhu. Alebo teda aspoň nedostatok tých, ktorí stoja za to. Ale ako to zariadiť, aby chceli tí najlepší pracovať práve pre vás?

Firmy, ktoré ponúkajú týždeň dovolenky navyše, stravenky, mobil či počítač je na trhu veľa. Na mnohých pozíciách sú tieto “benefity” už štandardom. Brand čiže značka. To je to, čo láka. Značka nie je len logo alebo webové stránky. Nie sú to len zisky a pobočky, kam sa pozrieš. Je to povesť a firemná kultúra, o ktorej sa hovorí. Záznam v životopise, o ktorý bude každý štát.

Hlavnou úlohou HR marketingu je vytvoriť kvalitnú značku firmy smerom k uchádzačom a zamestnancom. Vďaka nej potom nalákať dostatok schopných a lojálnych uchádzačov alebo poskytnúť existujúcim zamestnancom podmienky k úplnej spokojnosti.

Zacielené na uchádzača

Princíp marketingového mixu je u HR marketingu podobný. Segmentácia sa však vzťahuje na cieľovú skupinu potenciálnych zamestnancov. Produktom môže byť konkrétne pracovné miesto alebo oddelenie. Cenou je pre vás výkon, ktorý zamestnanec pre firmu vytvára, čo produkuje. A promotion zahŕňa všetko, čo “chcú uchádzači počuť”. Ukážme si, ako to funguje v praxi.

HR marketing v praxi

Vytvorte si marketingovú stratégiu

Definujte si zamestnaneckú značku – povedzte si, čo sú vaše slabé a silné stránky v porovnaní s konkurenciou. Zhodnoťte napríklad pracovný tím, umiestnenie prevádzky, vybavenie, podmienky pre prácu, hodnotenie, motiváciu, produkty a služby spoločnosti …

Identifikujte “cieľového zamestnanca”

Povedzte si, kto by sa vám hodil. Čo má vedieť a poznať. Nastavte si svoj finančný limit. Zistite si, kde sa váš potenciálny zamestnanec pohybuje a kde ho teda budete môcť osloviť (škola, voľnočasová aktivita, skupina na internete, nákupy, …).

Hľadajte rozdiely

Spíšte si 2-3 body, v ktorých sa líšite od konkurencie. Tie vypichnite a na nich postavte zamestnanecký brand.

Zvoľte správnu komunikáciu a predajte sa

Voľba správnej formy a obsahu je kľúčová. Premyslite si dopredu, čo je vaším cieľom:

  • vzbudenie pozornosti
  • budovanie dôvery
  • získanie uchádzača
  • udržanie existujúcich zamestnancov
  • nastrčiť návnadu

Hľadajte cesty, kadiaľ sa dostať k zákazníkovi. V tomto prípade uchádzačovi alebo existujúcemu zamestnancami. Možností je veľa:

  • Public relations – časopisy, výročné správy, intranet, nástenky, sociálne siete, firemné oblečenie, logá, spolupráca so školami, veľtrhy, prednášky…
  • Reklama – inzercia v tlači, časopisoch, rozhlas, vonkajšia reklama, online produkty, web
  • Podpora predaja – krátkodobá podpora aktuálne náborové akcie
  • Priamy marketing – online chat, webináre, e-maily
  • Ostatné formy – virálny marketing, Word of mouth pod.

Buďte akčný, urobte si plán

Aby ste nezaspali na vavrínoch, vytvorte si detailný plán činností na 6 mesiacov. Na dlhšiu dobu si definujte míľniky. Do akčného plánu zahrňte:

KEDY bude prebiehať komunikácia v jednotlivých komunikačných kanáloch
KTO je za čo zodpovedný
KOĽKO to bude stáť
zhodnoťte, AKO všetko prebehlo

Školíte svojich zamestnancov? Má to hlavu a pätu alebo strieľate od boku?

Ovládnite REALIZÁCIU

HR marketing zasahuje do mnohých činností firmy. S nadsádzkou sa dá povedať, že úplne do všetkých. Nezabudnite, že vonkajšie budovanie značky je priamo spojené so správnym nastavením vnútornej komunikácie, nastavením a úpravou procesov vrátane výberového konania. Je len na vás, či sa do toho pustíte sami alebo si zaplatíte profíka, ktorý všetko nastaví a postráži.

S kožou na trh aneb výberové konanie môže začať

Personalisti pozor! Aj vy ste súčasťou celého procesu. Aj vy ovplyvňujete, či uchádzač prácu prijme alebo nie. Nemučte ich stále rovnakými otázkami. Nepodliehajte dojmu, že je vaša firma jedinečná a vy ste teda nadradení. Dajte si tú prácu a včas odpovedzte / odmietnite / nadviažte kontakt s uchádzačmi. Spôsob vašej komunikácie vypovedá mnoho o firemnej kultúre. Reprezentujete hodnoty a pracovné prostredie. Verte, že uchádzači si to medzi sebou povedia.

Máte čo ponúknuť?

Máte nejakú výhodu oproti konkurencii? Lokalitu, vybavenosť, vzdelanie, … .čokoľvek. Že nie? Škoda. HR marketing nie je kúzlo. Kde nie je aspoň malá výhoda, tam ani dobrá kampaň nepomôže.

Pokiaľ ale máte vo vrecku pár “es”, potom HR marketing je ten pravý nástroj, ktorý vám umožní vybudovať dobrú a silnú značku. Budujte ju, rozmaznávajte, propagujte. Na výdavky s tým spojené sa pozerajte ako na investície, nie náklady. Všetko sa vám vráti. Dobrá značka pritiahne správnych ľudí a vaša konkurenciaschopnosť s nimi porastie.

Spokojnosť hýbe firmou

HR marketing ovplyvňuje vnímanie potenciálnych i súčasných zamestnancov. Ich motiváciu a lojalitu. A ako už vieme, všetko so všetkým súvisí:

Nespokojný zamestnanec = nespokojný zákazník, ktorý za služby a produkty platí.
Spokojný zamestnanec = spokojný zákazník = vyšší zisk a spokojný majiteľ firmy.
Spokojný zamestnanec, spokojný klient a spokojný majiteľ = pozitívne vnímanie značky firmy, kladné referencie a príliv nových zákazníkov / zamestnancov. A opäť možné navýšenie zisku.

Ktorú variantu si vyberiete vy? Chcete vytvoriť kvalitnú zamestnávateľskú značku, zmeniť prístup k HR a dlhodobo si vyberať medzi tými najlepšími kandidátmi?

Pomôžem vám.

Chcem pomôcť s vytvorením HR marketingového plánu