O mne

Čo som? Kto som?

Som konzultant na voľnej nohe so špecializáciou na zvyšovanie obchodnej výkonnosti a konverzného pomeru webov a e-shopov. Moja práca zasahuje do všetkých oblastí internetového marketingu. Navrhujem reklamné stratégie, ktoré robia ľudí šťastnejšími. Prevádzkujem vlastné projekty, na ktorých všetko testujem. Za 5 rokov praxe viem čo funguje.

Rád Vám poradím aby ste uspeli

Online marketingová stratégia je náročná disciplína. Energiu i rozpočet je potrebné smerovať správnym smerom. Pomôžem Vám dosiahnuť lepšie výsledky, rýchlejšie rásť, získať nových zákazníkov a osvojiť si nový pohľad na vec.

Prečo sa venujem online marketingu?

  • Akonáhle som prvýkrát zasadol k internetu, vedel som, že je to moja vášeň.
  • Vyštudoval som Informatiku, kde ma učili, ako vyhľadávať a používať informácie.
  • 5 rokov sa intenzívne zaujímam o tvorbu webov, sociálne siete a hlavne o online marketing.
  • 3 roky som pracoval v niekoľkých spoločnostiach ako Marketingový Manažér, kde som mal možnosť tvoriť kompletné online stratégie.
  • Píšem a publikujem články, na blogu aj v magazíne.
  • Vzdelávam sa v odbore, chodím na prednášky a školenia, sledujem zahraničné trendy.
  • Tento odbor ma nesmierne baví, preto sa mu venujem na 150%.
  • Mám preukázateľné výsledky u veľkých aj malých firiem: zvýšenie návštevnosti webu, viac dopytov, zlepšenie technickej stránky webu, zlepšenie užívateľského dojmu.

Ten detail ktorý všetko ovplyvní

Predpokladám, že marketingová stratégia v časovej náplni podnikateľov zaberá menej ako 5% jeho pracovného času. Ale práve toto “nič” ovplyvňuje celé marketingové správanie spoločnosti.

Ako hovorí jedno príslovie: “Nie je nič horšie, ako skvele napĺňať zlú stratégiu.”

Moja činnosť je zameraná práve na tých menej ako 5%. Pomáham podniakteľom, aby nerobili chyby v stratégii. Učím ich premýšľať o stratégii a ukazujem im správnu cestu.

Pastičky

Keď vymýšľam, ako získavať nových zákazníkov, premýšľam o čo najdlhšom časovom období, pri ktorom persona premýšľa o mojom produkte. Framework See Think Do Care (STDC) ukazuje, že nejde len o samotné nakupovanie (DO fáza), ale že obdobie je oveľa dlhšie.

Nie je pre mňa dôležité, kedy sa ktorý zákazník chytil do akej pastičky. Nejde o jednorazovú kampaň, ale o dômyselný systém s dlhodobým trvaním. Jednoducho šikovný marketing.

Jedna veľká silná reťaz

Naučil som sa, že sa marketing skladá z mnohých informácií, skrze mnoho rôznych marketingových kanálov. Iste máte spustenú PPC kampaň v google, obsahovú stratégiu, remarketing, e-maily, SEO. Ale nezabudli ste na niečo, napríklad na offline marketing? A funguje všetko dohromady? Uplietli ste z marketingových aktivít jednu silnú reťaz?

Oslobodzujem sa od premýšľania nad jednotlivými marketingovými kanálmi samostatne, ale vymýšľam, ako ich vzájomne prepojiť.

Je to o nápade

Je mi jasné, že marketing je o nápade. Generovať nápady nie je ťažké. Aj človek, ktorý o probléme nič netuší, vám dá nápad. Stáva sa, že zaujatie pre jeden nápad zníži ostražitosť a vy sa vydáte po zlej ceste. Naozaj rieši problém, ktorý chceme vyriešiť? Je časovo, kapacitne a finančne realizovateľný?

Väčšinu nápadov zahadzujem. Víťazné riešenie preverujem, než dôjde k realizácii. Odhadujem náročnosť realizácie a potenciál na zisk.

Pre všetkých je pre nikoho

Pozorujem s hrôzou, keď sa aj skúsený marketér nechá zviesť myšlienkou, že jeho produkt je vhodný pre všetkých. Kvôli tomu je to produkt pre nikoho. Častým porušením tohto pravidla je masový e-mailing, necielený remarketing. Alebo zacielenie na zákazníka nevhodným obsahom v danej fáze nakupovania.

Zužujem skupinu osôb, na ktorú cielym s čo najhodnotnejším obsahom, ktorý rieši jej problém. Vďaka tomu môže vzniknúť šikovný marketing.

Všetko je o číslach

Tiež viem nájsť KPI, ktoré naozaj ukazujú prínos marketingových aktivít. Pre každého klienta mám inú sadu metrík, ktoré má zmysel sledovať a vyhodnocovať. Sú to dáta z webovej analytiky, zákazníckej analytiky a účtovníctva. Marketing je dlhodobý proces a potrebuje stálu kontrolu.

Rád si pokecám

Čítal som radu stratégií, analýz, plánov a reportov, ktoré mali zásadnú vadu. Človek, ktorý ich tvoril, nepoznal klienta. Bol to externý dodávateľ, ktorý napísal výstup viacmenej od stola. Takéto výstupy nezodpovedali realite businessu klienta a bola malá šanca, že návrhy klient prijme za svoje a teda že sa vôbec zrealizujú.

Obvykle tretinu práce realizujem na stretnutiach s klientom, kde vymýšľame, vyberáme, stanovujeme, zavrhujeme, plánujeme…

 

Zdielate podobné názory? Kontaktujte ma a vymyslíme pre Vás niečo skvelé!