Chcete prilákať mladých zamestnancov do vašej firmy? Musíte ju zmeniť!

0
272
views
nábor mladých ľudí

Mladí ľudia sú iní zamestnanci ako ich rodičia. Nechcú peniaze, ak pracujú, chcú zmysel. Chcú veci meniť, baviť sa, skúmať. Takže ako ich chytiť? Či sa Vám to páči páni podnikatelia alebo nie, svet obchodu a spoločností sa zmení. A s tým sa masívne mení aj nábor.

Na rozdiel od svojich rodičov a starých rodičov, ide o digitálnu generáciu, ktorá vyrastala s modernými technológiami. A sú to aj generácie, ktoré majú logicky odlišné predstavy o svojom živote, iných prioritách a hodnotových orientáciách ako staršie generácie.

Musia sa im prispôsobiť aj potenciálni zamestnávatelia – a zdá sa, že sú náročnejší. Aj ako podnikatelia budujú podniky na mierne odlišnom základe.

Tak ako by sa firma mala konkrétne pripraviť na mladých zamestnancov? S čím by mala počítať a ako by mala komunikovať svoju značku, keď ich chce prilákať a udržať?

“NIE SME LEN ĽUDSKÉ ZDROJE”

Filip Mikschik, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti StartupJobs.cz, ktorý sa zameriava na nábor nových zamestnancov, konštatuje, že vzťah medzi spoločnosťou a zamestnancom sa začína meniť. Z pôvodnej jasnej dominancie spoločnosti v tomto vzťahu sa stáva partnerstvo hľadajúce vzájomné kompromisy voči vzájomnej spokojnosti, tvrdí.

Firmy by sa mali pripraviť na túto zmenu. Prichádza k tomu, že mladá generácia nechce súhlasiť s myšlienkou, že by mala byť len ľudským zdrojom pre spoločnosť, ale bojuje za jej individualitu a individuálny prístup k zamestnancom spoločnosti, hovorí.

Spoločnosť musí byť autentická pre potenciálnych zamestnancov a pre udržanie mladšej generácie musí pracovať na ich kariére a osobnom rozvoji.

Je nutné, aby zamestnávateľ do pracovného priestoru prinášal dynamiku – prostredníctvom práce na projektoch, zmenou práce v rámci firmy a pod. Cez to všetko dnes nemožno počítať s tým, že ľudia zostanú na svojich pozíciách tak dlho ako predtým – skôr sa budú častejšie obzerať po nových výzvach.

A výzvy budú čoraz viac osobné, nesúvisiace s prácou, pretože mladí ľudia dávajú väčšiu váhu na svoj osobný život.

Zamerajte sa na zmysel a dodržujte sľuby!

Riaditeľ personálnej spoločnosti Hays Slovakia Ladislav Kučera síce upozorňuje, že motivácia je vždy individuálna a líši sa i podľa odboru, avšak u súčasnej generácie zamestnancov vidí ako dôležitú okolnosť work-life balance, teda rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.

Rádi pracujú s novými technológiami, chcú priestor pre vlastnú realizáciu a vynález, zaujímajú sa o možnosť profesionálneho rastu v organizácii, kalkulujú. Je tiež dôležitá komunikácia spoločnosti – mladí ľudia očakávajú rýchlu a profesionálnu spätnú väzbu.

Takýmto spôsobom môže zamestnávateľ urobiť prvý dojem na kandidáta. V súčasnosti sú veľmi žiadaní mladí kandidáti s krátkymi skúsenosťami a jazykovými zručnosťami, takže zamestnávatelia sa musia pripraviť na veľkú konkurenciu na trhu.

Ak chcú spoločnosti získať najlepších ľudí z 20-ročných a 30-ročných, mali by mať naozaj atraktívnu ponuku. Autentickú=nič, čo treba hrať, relevantnú = vedieť, o čo sa zaujímajú mladí ľudia v práci, a jedinečnú – skutočne odlíšiť sa od konkurencie.

Svoju ponuku potom musí firma jasne komunikovať, a to takými prostriedkami a skrze také kanály, ktoré je táto generácia zvyknutá navštevovať – ​​typicky treba cez sociálne siete ale s vedomím, že 30% ľudí dnes prichádza na kariérny stránky cez mobilné zariadenia.

Spoločnosti by sa mali zamerať na zmysel práce (prečo spoločnosť existuje mimo vytvárania peňazí), firemné prístupy, hodnoty a firemnú kultúru vo všeobecnosti.

Pri lákanie generácie Y by mali firmy viac zdôrazniť svoje poslanie, teda to, v čom bude svet lepší, keď tu ich firma je.

Spoločnosť musí skôr hovoriť svoj vlastný príbeh ako len predávať pracovné ponuky.

Pre túto generáciu už neplatí, že vysoká fluktuácia je niečo nežiaduce, ale skôr opak. Hľadajú a snažia sa zistiť, čo je pre nich lepšie, než o tom premýšľať príliš dlho.

Osobná skúsenosť je viac ako zodpovednosť za niekoho iného, preto odporúčam zamestnávateľom, aby nechali uchádzačov skúšať svoju prácu v spoločnosti. Môžu sa vyhnúť neprimeranému náboru a ušetriť čas a peniaze.

Generácia Y sa zrodila do sveta technológií a sociálnych sietí. Ak viete ponúknuť podobný životný štýl v spoločnostiach, ako je život generácie Y – práca s modernými technológiami, flexibilné pracovné dochádzky/plány, cool pracovné prostredie, príležitosť pracovať s priateľmi a ukázať im, ako aj ich prilákať. Využite príbehy vašich aktuálnych zamestnancov ako referencie. Je dôležité udržať všetky pôvodné sľuby. A nezabúdajme, že sa motivácia ľudí mení časom.

“KLASICKÝMI BENEFITMI UŽ DNES NIKOHO NEPRITIAHNETE”

Mladí ľudia prichádzajú do práce a by naplnili svoje potreby, čo sa môže líšiť od potrieb predchádzajúcej generácie. Samozrejme, spoločnosti sa budú meniť. Očakávam veľkú zmenu v globalizácii trhu práce, kde sa niektoré povolania môžu vykonávať odkiaľkoľvek.

Ak firmy môžu pracovať s takzvanými virtuálnymi tímami a nezávisia od toho, kde sú ich zamestnanci fyzicky, majú významnú konkurenčnú výhodu a sú bližšie k možnému fungovaniu spoločností.

Ako trend, ktorý bude v budúcnosti zohrávať ešte väčšiu úlohu, sú flexibilné schopnosti a schopnosť firiem reagovať na potreby zamestnancov rýchlo.

Neexistuje len jedna cesta

Mladí ľudia chcú vo firme rásť, ako kariérne, tak ľudsky, a očakávajú, že im v tom firma pomôže. Skutočnosť, že mladí ľudia nemajú veľký záujem o bývalé štandardné benefity, ako je doplnkové poistenie je už známy.

Firemné akcie sú zaujímavé pre začínajúcich pracovníkov v spoločnosti, ale neskôr nemajú taký záujem na tom, aby spolu trávili čas. Práve naopak tvrdia, že homeoffici sú lákavé programy, v ktorých zamestnanci môžu využívať výhody podľa svojich individuálnych potrieb.

A väčší dôraz kladú mladí ľudia na to, ako sa staráte o životné prostredie. Zaujímajú sa o prácu v silných spoločnostiach, ktoré na príjemné pracovné prostredie kladú dôraz.

Žiadané sú zaujímavo riešené odpočinkové zóny, moderné, kreatívne, vzdušné priestory s dostatkom denného svetla, tiež je aj záujem o flexibilnú pracovnú dobu či home office, čo súvisí s ohľadom na work-life balance.

Okrem toho sa mladá generácia tiež zaoberá otázkou zodpovednosti a udržateľnosti.

Celosvetovo ide o generáciu, ktorá uprednostňuje komerčné značky s pozitívnym sociálnym vplyvom a uprednostňuje prácu, ktorá plní a dáva zmysel. Táto generácia očakáva, že podnik bude hrať kľúčovú úlohu v zodpovednosti a udržateľnosti spoločnosti.

Je nutné poukázať na to, že millenials nechcú venovať svoj život len práci. Výskumy ukazujú, že budúce generácie sú najviac ochotné platiť za udržateľné produkty a majú väčší záujem o budúcnosť našej planéty.

“Ľudia majú záujem o udržateľnosť”

Aby sa firmám v budúcnosti nielen finančne darilo, nezostane im nič iné, než zmeniť svoje myslenie, technológie, svoj biznis model a zamyslieť sa nad tým, aký tovar a služby môžu na trhu ponúknuť uvedomelým zákazníkom – mileniálom. To isté platí pre spoločnosti vo vzťahu k potenciálnym zamestnancom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here