Hodnota značky

osobny a firemny branding

Aká je hodnota značky a možno ju presne vyjadriť? V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že značka nemá fyzickú podobu, ale existuje v podstate v mysliach zákazníkov.

Preto nie je možné presne kvantifikovať jej hodnotu. Avšak na základe porovnávania jednotlivých značiek môžeme vyvodiť záver, že jedna značka je hodnotnejšia ako druhá.

Celý článok

Ako môže podnikateľ získať nenávratné granty v roku 2017 aj na marketing?

seo a online marketing a ziskanie dotacii a grantov na tieso sluzby slovensko 2017

Už 15. februára 2017 sa končí prvé kolo výzvy na podporu malých a stredných podnikov. Prostredníctvom dvoch grantov je možné získať financie na inovácie vo výrobe alebo na marketingovú podporu uvedenia nových a inovovaných výrobkov na trh.

Viac informácií zistíte tu:

  1. Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich minimálne 3 roky

      2. Podpora rozvoja startupov (začínajúcich malých a stredných podnikov)

Celý článok