Hodnota značky

osobny a firemny branding

Aká je hodnota značky a možno ju presne vyjadriť? V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že značka nemá fyzickú podobu, ale existuje v podstate v mysliach zákazníkov.

Preto nie je možné presne kvantifikovať jej hodnotu. Avšak na základe porovnávania jednotlivých značiek môžeme vyvodiť záver, že jedna značka je hodnotnejšia ako druhá.

Celý článok