Čo je SEO a ako pomôže Vášmu podnikaniu

SEO (search engine optimization) teda optimalizácia pre vyhľadávače. Cieľom SEO je, aby sa daná internetová stránka zobrazovala na popredných miestach vyhľadávania na Google. Ide o súbor METÓD, ktoré nám pomáhajú zlepšiť umiestnenie vo vyhľadávačoch. Niekde môžeme naraziť na pojem SEO optimalizácia. Tento názov je však chybný, pretože skratka SEO už slovo „optimalizácia“ obsahuje.

Dôležité je zamyslieť sa nad tým, čo ľudí potrebujú a ako daný výraz hľadajú. S týmto nám pomôže niekoľko užitočných nástrojov. Keď zistíme správne kľúčové slová, musíme sa zamyslieť nad tým, kde všade ich zakomponovať.

Ako funguje SEO?

Na rozdiel od PPC kampaní, kde je výsledok vidieť hneď, má SEO dlhodobý vplyv. To znamená, že sa musíme trvalo starať o svoj web, aby sa stránky zobrazovali vo vyšších miestach vyhľadávania. Ide teda o dlhodobú a konštantnú úpravu na webe (on page) alebo mimo web (off page). Vyhľadávače totiž fungujú ako porovnávače a snažia sa nájsť najlepší možný výsledok pre užívateľov. Na umiestnenie pozície majú vplyv nielen pozitívne, ale aj negatívne faktory. Medzi ne patria napríklad vhodne zvolené titulky, rýchlosť webu, správny tvar URL adresy a mnoho ďalších SEO faktorov

SEO nie je iba o vyhľadávaní kľúčových slov, ale o ich správnom a logickom použití. O získavaní kvalitných spätných odkazov, umožnení správneho priechodu robotom, obsahu webových stránok a celkovej vizuálnosti webu.

Organická vs. platená návštevnosť z vyhľadávačov

Čím ďalej viac ľudí si pred nákupom robí prieskum na internete, a to aj v prípade, že nakoniec nakúpi v kamennom obchode. Na slovenskom trhu na to najčastejšie použijú Google.

Užívateľ napíše dotaz do vyhľadávacieho riadku a vyhľadávač zobrazí výsledky, ktoré vyhodnotia ako najlepšie odpovede. Čím vyššie sa váš odkaz umiestni, tým väčšia je šanca, že si vaše stránky návštevník otvorí.

Organické výsledky nie sú spojené s platbou za kliknutie. Za dobrú pozíciu vo vyhľadávaní tiež neplatíte, k tomu vám pomôže práve SEO

Platená reklama (PPC) sa zobrazuje nad organickými výsledkami, teda hneď pod vyhľadávacím riadkom, prípadne aj dole na stránke, a je vždy označená. Za kliknutie z reklamy na váš web ale budete musieť zaplatiť.

Áno, platené výsledky sa zobrazujú nad tými organickými. Možno vás napadne, prečo by ste teda mali tráviť čas optimalizáciou, keď vás potom aj tak preskočia tí, ktorí zaplatia. PPC reklama skutočne rýchlo zdvihne návštevnosť, lenže akonáhle ju prestanete platiť, počet návštevníkov rovnako rýchlo zase spadne.

Na druhej strane dobre optimalizované stránky vám prinesú možno pomalší, ale o to trvalejší nárast. Navyše v prospech organiky hovoria aj štatistiky správania užívateľov:

 • 94% kliknutí vo vyhľadávaní vedie na organické výsledky
 • Stránky na 1. až 3. pozícii vo vyhľadávaní generujú mieru prekliknutia 36 %
 • Približne 32 % všetkých kliknutí vedie na stránku, ktorá sa v organizácii umiestnila prvá
 • 67,6 % všetkých kliknutí vedie na prvých 5 organických výsledkov
 • 49 % marketingových pracovníkov uvádza, že organické vyhľadávanie má najlepšiu návratnosť investícií zo všetkých marketingových kanálov


Zdroj: https://backlinko.com/seo-stats

Najlepšie je samozrejme mať podchytené oboje. SEO vám pomôže dosahovať dobré pozície vo vyhľadávaní a prinesie dlhodobý prílev relevantných návštevníkov. Vďaka PPC zase môžete hneď reagovať na dianie, propagovať akčné ponuky, cieliť presne na tých zákazníkov, ktorých chcete, a rýchlo otestovať, čo najlepšie funguje a prinesie vám späť vynaložené peniaze.

SEO ako súčasť komunikačného mixu: nevsádzajte na jednu kartu


Nečakajte od optimalizácie zázraky ani naň nevsádzajte všetky karty

SEO funguje v dlhodobom horizonte, môže vám vytvárať nezanedbateľný traffic aj predaja.

Žiadna dobrá stolička ale nestojí na jednej nohe. SEO je súčasťou komunikačného mixu a týmto spôsobom musí k nemu byť pristupované. Pracujte na ňom postupne, koncepčne, strategicky a dlhodobo. Využívajte synergické efekty všetkých komunikačných kanálov, ktoré fungujú najlepšie ako celok.

Podľa výskumu spoločnosti BrightEdge, ktorú publikoval server Search Engine Land, je vyhľadávač zdrojom až 76% všetkých návštev stránok naprieč technologickými vertikálami (súčet prirodzených výsledkov vyhľadávania + PPC návštev). Samotný organic tvorí v priemere 53,3 % návštevnosti.

Aké sú hlavné ciele SEO


Cieľov budete sledovať viac. Zamerať sa iba na jeden by bolo chyba.

Ak budete sledovať iba rast organickej návštevnosti, SEO konzultant sa môže koncentrovať na nárast organicu v blogu, čo bude fajn pre brand awareness, ale táto návštevnosť nemusí byť relevantná pre vaše obchodné ciele.

Sledovať môžeme napr. tieto výkonové ukazovatele:

 • Nárast organickej návštevnosti
 • Posun v pozíciách sledovaných kľúčových slov
 • Konverzia – celé snaženie o získanie organickej návštevnosti vedie samozrejme k primárnemu cieľu každého podnikateľa. Ku konverzii, k leadom ak budovaniu povedomia o značke (Brand Awareness).
 • Čo najnižšia (alebo prijateľná) Bounce Rate
 • Priemer stránok na návštevu
 • Riešiť stránky s neprimeranou mierou opustenia
 • Crawl errory – dôležitý bod, ktorý dňom aj nocou stráži Google Search Console
 • Ciele sú jedna vec, pre mňa je ale najdôležitejšia cesta a postupy, ako sa k nim prepracujeme.