Čo je SEO? (optimalizácia pre vyhľadávače)

V tomto článku sa dozviete, čo je SEO (Search Engine Optimization), slovensky optimalizácia pre vyhľadávače, aká je definícia SEO, na čo je dobré a aj prečo sa SEO optimalizácia nehovorí.

Zistíte, aký je cieľ optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače, ako spoznáte nepoctivú SEO agentúru, neznalého aj skúseného SEO konzultanta (špecialistu) a ako sa robí optimalizácia stránok krok za krokom.

Dozviete sa tiež, ako písať SEO Friendly texty (optimalizované pre vyhľadávače aj ľudí), aby vás vyhľadávače milovali.

Iste vás tiež bude zaujímať cenník SEO. Aká je cena optimalizácie, koľko zvyčajne stojí.

Pod pokrievku nahliadnete tiež u termínov SERP (Search Engine Result Page), vysvetlím stratégiu Long Tail (dlhý chvost), pozrieme sa na najpoužívanejšie SEO nástroje.

Okrem vysvetlenia základných pojmov sa dozviete, ako vyhľadávače fungujú a podľa čoho radí výsledky vyhľadávania.

Na konci článku si môžete pozrieť krátke video v angličtine, ktoré na jednoduchých animáciách vysvetľuje princíp fungovania vyhľadávačov Google a Bing – prirovnáva ich k veľkým knižniciam.

Čo je SEO? Definícia SEO

Search Engine Optimization (SEO) = optimalizácia pre vyhľadávače, je metóda úpravy (optimalizácie) webových stránok tak, aby boli ľahšie vyhľadateľné v organických výsledkoch vyhľadávačov, akými sú napr. Google alebo Seznam.cz (v Českých podmienkach), alebo napríklad Bing a ďalšie vyhľadávače. Cieľom SEO je dostať webové stránky na prvé priečky v organickom (neplatenom) výsledku vyhľadávania na vybrané kľúčové slová, ktoré budú prinášať najvyššiu konverziu.

SEO (Search Engine Optimization) sa najčastejšie prekladá do slovenčiny ako optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače.

K čomu je dobré SEO
 • Zvýšite návštevnosť z organického vyhľadávania (z vyhľadávačov)
 • Ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania relevantných kľúčových slov vo vyhľadávačoch – snažíte sa zlepšiť pozíciu vo vyhľadávačoch na relevantné kľúčové slová
 • Dlhodobý zdroj návštevnosti zadarmo – ak máte kvalitný obsah webových stránok, vyhľadávače vám budú posielať nové návštevy aj v dlhodobom horizonte
 • Rast Brand Awarness – vďaka organickým návštevám rastie povedomie o vašich stránkach. Budete tak v dlhšom časovom horizonte získavať aj priamu návštevnosť
 • Za návštevy z vyhľadávačov nič neplatíte, ale to neznamená, že sú “zadarmo”. SEO je investícia do budúcnosti a môže byť aj nákladná.
“SEO optimalizácia” sa nehovorí

Pozor, slovné spojenie SEO optimalizácia je nezmysel. S týmto termínom sa možno často stretnúť, ako na strane klientov, tak na strane SEO agentúr alebo SEO konzultantov (špecialistov). Chyba je v tom, že SEO je akronym, ktorý už v sebe obsahuje slovo “optimalizácia”. Takže v podstate keď poviete SEO optimalizácia, tak hovoríte optimalizáciu pre vyhľadávače OPTIMALIZÁCIA.

Niektorí SEO konzultanti sú na toto “prerieknutie” precitlivení. Z môjho pohľadu to nie je taká katastrofa, zvlášť, keď to povie klient, ktorý nemôže takéto drobné terminologické nuansy rozlišovať, koniec koncov preto si vás najíma ako odborníka.

Keď vám niekto bude ponúkať “SEO optimalizáciu”, už to samotné vypovedá o tom, že tento konzultant alebo špecialista sa v danej problematike príliš neorientuje (ak to nebol preklep alebo zjednodušenie, aby klient vedel, že obaja hovoria o tom istom) .

Aj napriek tomu, že sa SEO optimalizácia nehovorí, ľudia takto tento pojem vyhľadávajú.

Rovnako chybné je označenie pre niekoho, kto vykonáva optimalizáciu stránok pre vyhľadávače. Nehovorí sa SEO optimalizátor, ale SEO konzultant alebo SEO špecialista.

Aký je cieľ optimalizáciE webových stránok pre vyhľadávače?

Cieľom optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače je privádzať na vaše webové stránky viac relevantných návštevníkov z organického (neplateného) vyhľadávania.

Na splnenie tohto cieľa potrebujete kontinuálne pracovať na vylepšovaní on-page a off-page faktorov vašich stránok. Ako už názvy napovedajú, jedná sa o úpravu určitých parametrov priamo vo vašej webovej prezentácii a o úpravu faktorov mimo vaše stránky.

Sústreďte sa na zvyšovanie organickej návštevnosti “správnych” návštevníkov, ktorí vám pomôžu napĺňať primárny účel vášho webu (predaj a ďalšie konverzie v prípade e-shopov, dĺžka návštevy počet zobrazených stránok alebo iné ciele napr. u spravodajských webov).

Kto vám pomôže s optimalizáciou? Marketingové agentúry, konzultanti (špecialisti)

Nepoctivé SEO agentúry, neznalí SEO konzultanti (špecialisti) a ich sľuby vs realita. Máte nespočet možností, ako sa dopátrať ku kvalitne optimalizovanému webu. Najdrahšou, ale zároveň najistejšou cestou je najať agentúru alebo špecialistu. Do optimalizácie sa môžete tiež pustiť štýlom DIY (urob si sám).

K dispozícii máte nepreberné množstvo zdrojov a informácií. Len je potrebné zvoliť tie správne zdroje. Vyberajte autoritatívne weby, oficiálne odporúčania a návody od Googlu alebo Zozname.

Nikdy neverte prísľubom garantovaných popredných pozícií vo výsledku vyhľadávania od SEO agentúr, reklamných agentúr ani SEO špecialistov. Je to nezmysel, v SEO nemôže nikto nič garantovať, aspoň nie čo sa týka vysoko konkurenčných slov.

Výsledky radenia výsledkov vyhľadávania sa radia podľa relevantnosti stránok, pričom sa vyhodnocuje cca 200 hodnotiacich parametrov, ktoré navyše majú rôzne váhy, ktoré sa v čase menia.

Vyhľadávače neustále upravujú vyhľadávací algoritmus, aby čo najlepšie spĺňali predstavy používateľov. Nikto (okrem vyhľadávačov samotných) presne nepozná všetky merané atribúty. Cestou k úspechu v optimalizovaní stránok pre vyhľadávače vedie dlhá cesta plná poctivej práce. A väčšinou platí, že ak sa sústredíte na návštevníka a robíte obsah pre neho (pre vašu cieľovú skupinu), nemáte zásadné chyby v ON-PAGE faktoroch a funkčnosti stránky, výsledok sa dostaví. Buďte trpezliví, prvé výsledky práce sa môžu dostaviť až po niekoľkých mesiacoch od základnej optimalizácie.

SEO konzultant / SEO špecialista

S optimalizáciou webových stránok vám môže pomôcť nielen reklamná agentúra, ale aj jednotlivci, živnostníci, ktorí sa označujú ako SEO konzultanti alebo SEO špecialisti. Títo odborníci sa na optimalizáciu stránok špecializujú a preto často majú lepšie predpoklady pre dodanie kvalitnejších služieb než agentúry, ktoré SEO ponúka iba v balíčku doporučeného komunikačného mixu klienta.

Ale samozrejme aj tu, rovnako ako všade inde, platí, že sú SEO konzultanti dobrí a menej dobrí a vyložene zlí.

Ako poznám profesionálneho SEO konzultanta

Ako spoznáte SEO konzultanta alebo SEO špecialistu, ktorý odvádza skutočne profesionálnu prácu? Jednoducho, ukáže vám jeho výstupy na reálnych prípadových štúdiách. Nechcite obyčajné odkazy na referencie !!! To vám nič nepovie. Chcete vedieť, aké mal zadanie, aký dodal výstup a akého dosiahol výsledku v horizonte pol roka! Chcite vedieť, kam sa ich klienti v organickom vyhľadávanie posunuli a aké im to prinieslo návštevy.

Bohužiaľ, na slovenskom trhu zatiaľ takto prax nefunguje, alebo len výnimočne. S reálnymi výsledkami SEO sa chvália jednotky konzultantov a špecialistov. Viem snáď len o jednom prípade, ktorý sa tým chváli a myslím, že je to preto, že sa tým naozaj chváliť môže.

Optimalizácia webových stránok krok za krokom

K SEO sa dá pristúpiť radom postupov. Nižšie popísaný postup v realizácii SEO stratégie popisuje prístup, ktorý preferujem. Dlhodobé, koncepčné a efektívne SEO sa podľa môjho názoru nedá robiť bez analýzy súčasného stavu, nastavenie si dosiahnuteľných SEO cieľov, analýzy on-page faktorov, nápravy prípadných chýb, analýzy kľúčových slov, obsahovej stratégie, tvorby kvalitného a SEO friendly obsahu a následného priebežného vyhodnocovania .

Aký je správny postup tvorby koncepčnej SEO stratégie (stratégie pre optimalizáciu stránok pre vyhľadávače)

Aký je teda správny postup pri tvorbe SEO stratégie? Všeobecne navrhujem tieto kroky:

 • Analýza súčasného stavu
 • Nastavenie reálnych a dosiahnuteľných SEO cieľov
 • Analýza on-page faktorov
 • Náprava kritických chýb (indexácia, crawlability, dôležité on-page hodnotiace faktory)
 • Analýza kľúčových slov
 • Úprava architektúry webu
 • Obsahová stratégia
 • Tvorba SEO Friendly obsahu

Samozrejme sa môže stať, že klient už má hotovú analýzu kľúčových slov, alebo má na strane on-page faktorov všetko na jednotku, v takom prípade je možné tieto body len v rýchlosti zrevidovať, ak sú aktuálne a kvalitne realizované.

Je možné pristúpiť k optimalizácii len čiastkových častí webu (čiastkového obsahu), ale v takom prípade je nutné počítať, že prvky nefungujú synergicky s ostatnými vecami (celkovo kvalitný obsah, interný linkbuilding, linkbuilding, posilňovanie autority domény …).

V tomto článku sa pokúsim opísať, ako spolupracujem s klientami. Dokážete si tak predstaviť, aké preferujem postupy, prístupy aj výstupy.

Ak bude vám navrhovaný postup dávať zmysel, neváhajte ma kontaktovať.

1. Analýza súčasného stavu

Na začiatku stanovenia správnej SEO stratégie je dôležité si povedať, kde ste a kam sa chcete dostať.

Ak chcete naštartovať organický rast návštevnosti, je potrebné mať v poriadku elementárne napojenia na analytické nástroje Googlu, konkrétne Google Analytics a základný SEO nástroj pre každého správcu webových stránok, Google Search Console.

Analytické nástroje nám pomôžu zistiť východiskovú situáciu, stav indexu, crawabilitu (priechodnosť webu vyhľadávacími robotmi) atď.

Na základe informácií z návštevnosti si môžeme nastaviť reálne ciele, viď ďalšia kapitola.

2. Nastavenie reálnych a dosiahnuteľných SEO cieľov
 • Nárast organickej návštevnosti
 • Posun v pozíciách sledovaných kľúčových slov
 • Konverzia a Leady (akú má organická návštevnosti konverziu – konverzný pomer)
 • Čo najnižšia (alebo prijateľná) Bounce Rate (resp. Dwell-time)
 • Priemer stránok na návštevu
 • dĺžku návštevy
 • Riešenie stránok s neprimeranou mierou opustenia
 • Crawl ERRORs

Samozrejme je možné si stanovovať individuálne ciele len pre určité témy, skupiny kľúčových slov alebo iné metriky, ktoré vyhodnotíme ako užitočné.

3. Analýza on-page faktorov (SEO audit)

Spoločne s analýzou kľúčových slov je táto analýza ON-PAGE faktorov to najdôležitejšie pre správne naštartovanie nárastu organickej návštevnosti na vašich stránkach.

Cieľom analýzy on-page faktorov je:

– Odhaliť chyby v prehliadaní a indexácií stránok, ktoré zabraňujú vyhľadávačom indexovať vaše stránky
– Dôkladne analyzovať najdôležitejšie on-page faktory, odhaliť, kde máte skryté rezervy a priestor pre zlepšenie (titulky, meta popisky, nadpisy, obrázky)
– Pripraviť prevádzkovateľovi webu hodnotný podklad, ktorý mu pomôže opraviť súčasné chyby, ktoré môžu brániť v organickému rastu
– Navrhnúť postup opráv, vysvetliť ich vážnosť, ohodnotiť závažnosť zistených chýb

POZOR: analýza on-page sama o sebe nezlepší vaše pozície vo vyhľadávačoch. Je to podklad pre opravy a úpravy webu.

4. Napravenie kritických chýb (indexácia, crawlability, dôležité on-page hodnotiace faktory)
Než sa pustíme do optimalizácie existujúceho obsahu, bolo by dobré napraviť zistené kritické chyby a problémy, ktoré by nám našu prácu sťažovali. Nežijeme v dokonalom svete, tak ani náš e-shop alebo webový projekt nemusí byť dokonalý.

Niektoré chybičky a nedokonalosti vyhľadávačov s gráciou prekonajú a prežijete. Niektoré zásadné chyby Vás však môžu poškodzovať, brániť vyhľadávačom v prehliadaní webu (Crawling), v indexácii a ďalších veciach. Niektoré problémy môžu byť príčinou toho, že nie ste na lepších pozíciách vo výsledku vyhľadávania (SERP).

5. Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je tým najzásadnejším dokumentom, ktorý tvorí základný odrazový mostík pri optimalizáciou webových stránok.

SEO sa bez analýzy kľúčových slov nedá robiť koncepčne, dlhodobo, strategicky a hlavne efektívne

K čomu všetkému je analýza kľúčových slov dobrá:

 • Podklad pre architektúru webových stránok
 • Podklad pre tvorbu obsahovej stratégie
 • Podklad pre správu PPC kampaní
 • Informácie o existencii Landing Pages
 • Kompletný audit a revízia aktuálneho stavu SEO (pozície vo vyhľadávačoch, hľadanosti …)
 • Identifikácia SEO príležitostí (na čo sa zamerať, ako dosiahnuť rýchleho úspechu – vďaka identifikácii relevantných KW s veľkou mierou hľadanosti a nízkou konkurenciou)
 • Analýza 3 priamych konkurentov, na aké KW generujú najväčšiu návštevnosť, aké ich stránky sú úspešné
6. Úprava architektúry webu

Z analýzy kľúčových slov získame veľa užitočných dát. Medzi ne patria aj návrhy na nové produktové kategórie a časti vášho webu, optimalizácia názvov kategórií atď. Návrh architektúry sám o sebe môže veľmi pomôcť s nárastom organickej návštevnosti. Vytvoríte tak dôležité vstupné stránky pre súbory kľúčových slov, ktoré sa doteraz nepokrývali.

7. Obsahová stratégiA

Obsahová stratégia bezprostredne nadväzuje na analýzu kľúčových slov. Ak máte v analýze už zahrnuté priority (ideálne priority s ohľadom na prínos vášho podnikania alebo s ohľadom na stanovené ciele), je veľmi jednoduché obsahovú stratégiu stanoviť.

Ako vždy, nezabúdajte, čo je podstatou optimalizácia stránok (pozri začiatok tohto článku) a vzhľadom na to stanovujte obsahovú stratégiu.

Obsahová stratégia je určená pre zákazníkov, ktorí majú realizovanú analýzu kľúčových slov. Bez tejto základnej analýzy nebudete môcť efektívne a správne stanoviť ďalší postup budovanie obsahu.

V obsahovej stratégií stanovujem publikačné priority, identifikujem najväčšie publikačné príležitosti. Porovnávam možný dosah jednotlivých tém, afinitu k byznystu a konkurenčnost jednotlivých výrazov alebo tém.

Základným pilierom pre obsahovú stratégiu je zber dát, analýza a ich následné vyhodnotenie.

Cieľom obsahovej stratégie je:

Identifikácia vhodných tém, ktoré sú prísľubom vysokej a ideálne konverznej audience

Identifikovať obsahové príležitosti, na ktoré môžeme generovať novú organickú návštevnosť

Prečo budovať obsah:

 • Budovanie obsahu musí vždy korešpondovať s jedným alebo viacerými marketingovými cieľmi
 • Vďaka veľmi kvalitnému obsahu môžeme získať spätné odkazy
 • Budovanie kvalitného a relevantného obsahu bude zvyšovať vašu organickú návštevnosť
 • Kvalitným obsahom budete generovať nové konverzie a leady
 • Vďaka novému obsahu budete zvyšovať brand awareness (budovanie povedomia o značke)
 • Budovanie obsahu je základnou súčasťou obsahového marketingu
Stratégia Long Tail

Long Tail, “dlhý chvost” alebo “dlhý chvost” je termín vysvetľujúce vzťah medzi hľadanosť a návštevnosťou najčastejšie hľadaných kľúčových slov a na druhú stranu hľadanosť a návštevnosťou vygenerovanú zo súslovie a dlhých fráz.

Jednoslovné výrazy majú obrovskú hľadanosť, na druhú stranu existuje príliš veľa webových stránok, ktoré toto slovo obsahujú. Slovo je preto veľmi konkurenčný a nie je vôbec ľahké (niekedy až nemožné), aby ste sa na toto kľúčové slovo umiestnili na popredných priečkach vo vyhľadávačoch. Príkladom takýchto slov je napr. Auto, káva, reality, televízia, nábytok …

Na druhú stranu mnohoslovné frázy, ktoré užívatelia čím ďalej častejšie používajú pri vyhľadávaní, zvyšujú šancu pre stránky s veľkým množstvom relevantného textu v danej problematike. Mnohoslovné frázy bývajú podstatne viac konverzný, pretože hľadajúci užívateľ je už v konečnej fáze rozhodovacieho procesu.

Ak budeme uvažovať marketingový model SEE / THINK / DO / CARE, zákazník sa už nachádza vo fáze, keď koná, tzn. vo fáze DO. Naopak jednoslovné alebo veľmi všeobecné kľúčové slová a frázy sa vyskytujú vo fáze SEE alebo THINK, kedy sa zákazník ešte len rozhliada a o nákupe uvažuje v nejakom časovom horizonte.

Stratégia Long Tail využíva tzv. Paretova pravidla (niekedy tiež Paretov princíp alebo pravidlo 80/20), ktoré na základe pozorovaní formuloval taliansky ekonóm Vilfredo Pareto. V našom prípade je pravidlo vyložené tak, že 20% návštevnosti z organických vyhľadávačov je tvorené populárnymi kľúčovými slovami, 80% návštevnosti je tvorené veľmi špecifickými slovami alebo frázami s nízkou mierou popularity.

Stratégiu Long Tail je možné aplikovať tak pri prístupe k SEO (budovanie veľkého obsahu), tak v PPC kampaniach. Ak budete robiť reklamnú PPC zostavu na vysoko konkurenčné slovo, môžete očakávať vysokú cenu a paradoxne aj nižšiu mieru zobrazenia inzerátu. Ak budete zostavy tvoriť pre širokú databázu slov a fráz, bude ich objem vyhľadávania výrazne nižší, vy však môžete dosiahnuť výrazne lepšieho výsledku s nižšou cenou za kliknutie a vyššou mierou konverzie.

Nezabúdajte, že každý z nás je iný a na vyhľadávanie každý používa iné obraty, slová, frázy. K jednému výsledku tak možno dôjsť celým radom ciest.

8. Tvorba SEO Friendly obsahu

Ak sa chcete v roku 2020 presadiť v organickom vyhľadávaní, musíte vytvoriť obsah, ktorý bude kvalitný, dostatočne obsiahly s ohľadom na danú tému, bude odborný, dôveryhodný a písaný autoritou (človekom, ktorý má z danej problematiky skúsenosti – informácie). Takéto informácie je nutné spracovávať na základe SEO analýz a následne ich spracovať ako SEO Copywriter.

SEO Friendly Copywriting považujem za najzákladnejšie a najdôležitejší aspekt optimalizácie webových stránok. Nemyslím tým samozrejme význam toho slova v úzkom poňatí, ale v celom kontexte, ktorý hneď vysvetlím.

Najnovšie SEO trendy pre rok 2020 popisujú, ako sa algoritmy vyhľadávačov menia. To čo fungovalo už nefunguje, funguje zas niečo nové a pre koncových čitateľov, kupujúceho a užívateľa dozaista výhodnejšieho.

Čo je SEO Copywriting?

SEO copywriting sa vyvinul, pretože Google neustále inovuje svoje algoritmy a veci, ktoré fungovali predtým, už nefungujú.

Ak chcete vytvoriť vysoko užitočný obsah, ktorý sa páči vyhľadávači Google a súčasne vašim zákazníkom, musíte brať do úvahy oba tieto subjekty.

SEO copywriting je o vytváraní užitočného, ​​presvedčivého a hodnotného obsahu, ktorý je zameraný na konkrétne kľúčové slová, frázy a hľadané výrazy. Užitočnosť obsahu mu zaisťuje spätnú väzbu užívateľov v podobe zdieľania a spätných odkazov (sociálnych signálov), čo je zase dobre hodnotené Googlom. Vyhodnocuje potom SEO Friendly copywritingové písané texty ako vysoko relevantné, užitočné a uprednostňuje ich vo výsledkoch vyhľadávania.

SEO Copywriter tvorí originálny, štruktúrovaný, relevantný, informačne hodnotný a konverzný obsah

Optimalizujete obsah na Search Queries (vyhľadávacie dotazy), nie len na kľúčové slová

Aký je rozdiel medzi kľúčovým slovom a Search Queries (vyhľadávacími otázky). Kľúčové slová sú všeobecné, hojne používané slová v jednotnom čísle, v základnom slovnom tvare. Ľudia ale vyhľadávajú inak. Používajú celej vyhľadávacej frázy. Snažte sa ľuďom odpovedať presne na to, na čo sa pýtajú a ako sa na to pýtajú.

Spätné odkazy – linkbuilding

Budovanie spätných odkazov patrilo v minulosti k základným úspechom pri optimalizácii webu. Google totiž vychádzal zo základnej premisy, že keď niekto na niekoho odkazuje, je dané stránka hodnotná (z dnešného pohľadu by sme mohli povedať, že má autoritu).

Ale ako sa všetko posúva, aj vyhľadávacie algoritmy sa posúvajú a sila významu spätných odkazov sa mení. Nedomnievam sa, že by spätný odkaz mal dnes natoľko silný význam, že by ste sa bez neho nemohli dostať na prvé miesto vo vyhľadávači. Dnes už existujú podstatne silnejšie faktory.

Komentáre