Scroll Top

SEO: optimalizácia pre vyhľadávače

Čo je seo optimalizácia?

SEO (search engine optimization) teda optimalizácia pre vyhľadávače. Cieľom SEO je, aby sa daná internetová stránka zobrazovala na popredných miestach vyhľadávania na Google. Ide o súbor METÓD, ktoré nám pomáhajú zlepšiť umiestnenie vo vyhľadávačoch. Niekde môžeme naraziť na pojem SEO optimalizácia (technické SEO). Tento názov je však chybný, pretože skratka SEO už slovo „optimalizácia“ obsahuje.

Dôležité je zamyslieť sa nad tým, čo ľudia potrebujú a ako daný výraz hľadajú. S týmto nám pomôže niekoľko užitočných nástrojov. Keď zistíme správne kľúčové slová, musíme sa zamyslieť nad tým, kde všade ich zakomponovať.

Svojím webom môžete osloviť až 85% obyvateľov Slovenskej republiky. Ale viete, ako na to? Pomôžem Vám optimalizovať vaše webové stránky tak, aby boli vo vyhľadávačoch na prvých priečkach a užívatelia ich neprehliadli.

Ak máte záujem dostať svoj web na TOP pozície v GOOGLE napíšte mi na marketier@marketier.sk

seo optimalizacia pre vyhladavace

Ako zlepšiť seo webu?

seo optimalizacia pre vyhladavace
v červenom ráme môžeme vidieť platené výsledky vyhľadávania a v zelenom organické výsledky (SEO)

Search Engine Optimization (skratka SEO) = optimalizácia pre vyhľadávače, je metóda úpravy (optimalizácie) webových stránok tak, aby boli ľahšie vyhľadateľné v organických výsledkoch vyhľadávačov, akými sú napr. Google alebo Seznam.cz (v Českých podmienkach), alebo napríklad Bing a ďalšie vyhľadávače.

Cieľom SEO marketingu je dostať webové stránky na prvé priečky v organickom (neplatenom) výsledku vyhľadávania na vybrané kľúčové slová, ktoré budú prinášať najvyššiu konverziu.

SEO marketing (Search Engine Optimization) sa najčastejšie prekladá do slovenčiny ako optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače.

Ako optimalizovať web

Prečo potrebujete byť na prvej strane Googlu a druhá strana znamená, že nemusíte ani existovať?

… a kebyže ste na 3. strane, tak po Vás ani pes neštekne.

Viete koľko ľudí kliká na výsledky vyhľadávania v Google keď ste na 2. strane? NIKTO!

A viete, ako klikajú, keď ste na 3. strane? Tam už ľudia ani nechodia.

Myslím, že o dalších stranách sa už baviť nemusíme

A potvrdzuje to aj tento graf:

optimalizacia seo
ZDROJ: https://www.advancedwebranking.com/cloud/ctrstudy/
 • zvýšite návštevnosť z organického vyhľadávania (z vyhľadávačov)
 • ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania relevantných kľúčových slov vo vyhľadávačoch – snažíte sa zlepšiť pozíciu vo vyhľadávačoch na relevantné kľúčové slová
 • dlhodobý zdroj návštevnosti zadarmo – ak máte kvalitný obsah webových stránok, vyhľadávače vám budú posielať nové návštevy aj v dlhodobom horizonte
 • rast Brand Awarness – vďaka organickým návštevám rastie povedomie o vašich stránkach. Budete tak v dlhšom časovom horizonte získavať aj priamu návštevnosť
 • za návštevy z vyhľadávačov nič neplatíte, ale to neznamená, že sú “zadarmo”. SEO je investícia do budúcnosti a môže byť aj nákladná.
seo marketing

SEO Analýza

Cieľom seo optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače je privádzať na vaše webové stránky viac relevantných návštevníkov z organického (neplateného) vyhľadávania.

Na splnenie tohto cieľa potrebujete kontinuálne pracovať na vylepšovaní on-page a off-page faktorov vašich stránok. Ako už názvy napovedajú, jedná sa o úpravu určitých parametrov priamo vo vašej webovej prezentácii a o úpravu faktorov mimo vaše stránky.

ako funguje seo

Sústreďte sa na zvyšovanie organickej návštevnosti “správnych” návštevníkov, ktorí vám pomôžu napĺňať primárny účel vášho webu (predaj a ďalšie konverzie v prípade e-shopov, dĺžka návštevy počet zobrazených stránok alebo iné ciele napr. u spravodajských webov).

Prečo robiť seo marketing

Nepoctivé SEO agentúry, neznalí SEO konzultanti (špecialisti) a ich sľuby vs realita. Máte nespočet možností, ako sa dopátrať ku kvalitne optimalizovanému webu. Najdrahšou, ale zároveň najistejšou cestou je najať marketingovú agentúru alebo špecialistu. Do optimalizácie sa môžete tiež pustiť štýlom DIY (urob si sám).

K dispozícii máte nepreberné množstvo zdrojov a informácií. Len je potrebné zvoliť tie správne zdroje. Vyberajte autoritatívne weby, oficiálne odporúčania a návody od Googlu alebo Zoznamu.

Nikdy neverte prísľubom garantovaných popredných pozícií vo výsledku vyhľadávania od SEO agentúr, reklamných agentúr ani SEO špecialistov. Je to nezmysel, v SEO nemôže nikto nič garantovať, aspoň nie čo sa týka vysoko konkurenčných slov.

Výsledky radenia výsledkov vyhľadávania sa radia podľa relevantnosti stránok, pričom sa vyhodnocuje cca 200 hodnotiacich parametrov, ktoré navyše majú rôzne váhy, ktoré sa v čase menia.

Vyhľadávače neustále upravujú vyhľadávací algoritmus, aby čo najlepšie spĺňali predstavy používateľov. Nikto (okrem vyhľadávačov samotných) presne nepozná všetky merané atribúty.

Cestou k úspechu v optimalizovaní stránok pre vyhľadávače vedie dlhá cesta plná poctivej práce. A väčšinou platí, že ak sa sústredíte na návštevníka a robíte obsah pre neho (pre vašu cieľovú skupinu), nemáte zásadné chyby v ON-PAGE faktoroch a funkčnosti stránky, výsledok sa dostaví.

Buďte trpezliví, prvé výsledky práce sa môžu dostaviť až po niekoľkých mesiacoch od základnej optimalizácie.

SEO návod

K SEO sa dá pristúpiť radom postupov. Nižšie popísaný postup v realizácii SEO stratégie popisuje prístup, ktorý preferujem. Dlhodobý, koncepčný a efektívny SEO marketing sa podľa môjho názoru nedá robiť bez analýzy súčasného stavu, nastavenie si dosiahnuteľných SEO cieľov, analýzy on-page faktorov, nápravy prípadných chýb, analýzy kľúčových slov,obsahový marketing, tvorby kvalitného a SEO friendly obsahu a následného priebežného vyhodnocovania .

Aký je správny postup tvorby koncepčnej SEO stratégie (stratégie pre optimalizáciu stránok pre vyhľadávače)

Aký je teda správny postup pri tvorbe SEO stratégie? Všeobecne navrhujem tieto kroky:

 • analýza súčasného stavu
 • nastavenie reálnych a dosiahnuteľných SEO cieľov
 • analýza on-page faktorov
 • náprava kritických chýb (indexácia, crawlability, dôležité on-page hodnotiace faktory)
 • analýza kľúčových slov
 • úprava architektúry webu
 • obsahová stratégia
 • tvorba SEO Friendly obsahu

Samozrejme sa môže stať, že klient už má hotovú analýzu kľúčových slov, alebo má na strane on-page faktorov všetko na jednotku, v takom prípade je možné tieto body len v rýchlosti zrevidovať, ak sú aktuálne a kvalitne realizované.

Je možné pristúpiť k optimalizácii len čiastkových častí webu (čiastkového obsahu), ale v takom prípade je nutné počítať, že prvky nefungujú synergicky s ostatnými vecami (celkovo kvalitný obsah, interný linkbuilding, linkbuilding, posilňovanie autority domény …).

V tomto článku sa pokúsim opísať, ako spolupracujem s klientami. Dokážete si tak predstaviť, aké preferujem postupy, prístupy aj výstupy.

Ak bude vám navrhovaný postup dávať zmysel, neváhajte ma kontaktovať.

1. Analýza súčasného stavu

Na začiatku stanovenia správnej SEO stratégie je dôležité si povedať, kde ste a kam sa chcete dostať.

Ak chcete naštartovať organický rast návštevnosti, je potrebné mať v poriadku elementárne napojenia na analytické nástroje Googlu, konkrétne Google Analytics a základný SEO nástroj pre každého správcu webových stránok, Google Search Console.

Analytické nástroje nám pomôžu zistiť východiskovú situáciu, stav indexu, crawabilitu (priechodnosť webu vyhľadávacími robotmi) atď.

Na základe informácií z návštevnosti si môžeme nastaviť reálne ciele, viď ďalšia kapitola.

2. Nastavenie reálnych a dosiahnuteľných SEO cieľov

 • Nárast organickej návštevnosti
 • Posun v pozíciách sledovaných kľúčových slov
 • Konverzia a Leady (akú má organická návštevnosti konverziu – konverzný pomer)
 • Čo najnižšia (alebo prijateľná) Bounce Rate (resp. Dwell-time)
 • Priemer stránok na návštevu
 • dĺžku návštevy
 • Riešenie stránok s neprimeranou mierou opustenia
 • Crawl ERRORs

Samozrejme je možné si stanovovať individuálne ciele len pre určité témy, skupiny kľúčových slov alebo iné metriky, ktoré vyhodnotíme ako užitočné.

3. Analýza on-page faktorov

Spoločne s analýzou kľúčových slov je táto analýza ON-PAGE faktorov to najdôležitejšie pre správne naštartovanie nárastu organickej návštevnosti na vašich stránkach.

Cieľom analýzy on-page faktorov je:

– Odhaliť chyby v prehliadaní a indexácií stránok, ktoré zabraňujú vyhľadávačom indexovať vaše stránky
– Dôkladne analyzovať najdôležitejšie on-page faktory, odhaliť, kde máte skryté rezervy a priestor pre zlepšenie (titulky, meta popisky, nadpisy, obrázky)
– Pripraviť prevádzkovateľovi webu hodnotný podklad, ktorý mu pomôže opraviť súčasné chyby, ktoré môžu brániť v organickému rastu
– Navrhnúť postup opráv, vysvetliť ich vážnosť, ohodnotiť závažnosť zistených chýb

POZOR: analýza on-page sama o sebe nezlepší vaše pozície vo vyhľadávačoch. Je to podklad pre opravy a úpravy webu.

4. Napravenie kritických chýb (indexácia, crawlability, dôležité on-page hodnotiace faktory)

Než sa pustíme do optimalizácie existujúceho obsahu, bolo by dobré napraviť zistené kritické chyby a problémy, ktoré by nám našu prácu sťažovali. Nežijeme v dokonalom svete, tak ani náš e-shop alebo webový projekt nemusí byť dokonalý.  

Niektoré chybičky a nedokonalosti vyhľadávačov s gráciou prekonajú a prežijete. Niektoré zásadné chyby Vás však môžu poškodzovať, brániť vyhľadávačom v prehliadaní webu (Crawling), v indexácii a ďalších veciach. Niektoré problémy môžu byť príčinou toho, že nie ste na lepších pozíciách vo výsledku vyhľadávania (SERP).

5. Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je tým najzásadnejším dokumentom, ktorý tvorí základný odrazový mostík pri optimalizáciou webových stránok.

SEO sa bez analýzy kľúčových slov nedá robiť koncepčne, dlhodobo, strategicky a hlavne efektívne

K čomu všetkému je analýza kľúčových slov dobrá:

 • podklad pre architektúru webových stránok
 • podklad pre tvorbu obsahovej stratégie
 • podklad pre správu PPC kampaní
 • informácie o existencii Landing Pages
 • kompletný audit a revízia aktuálneho stavu SEO (pozície vo vyhľadávačoch, hľadanosti …)
 • identifikácia SEO príležitostí (na čo sa zamerať, ako dosiahnuť rýchleho úspechu – vďaka identifikácii relevantných KW s veľkou mierou hľadanosti a nízkou konkurenciou)
 • analýza 3 priamych konkurentov, na aké KW generujú najväčšiu návštevnosť, aké ich stránky sú úspešné

6. Úprava architektúry webu

Z analýzy kľúčových slov získame veľa užitočných dát. Medzi ne patria aj návrhy na nové produktové kategórie a časti vášho webu, optimalizácia názvov kategórií atď.

Návrh architektúry sám o sebe môže veľmi pomôcť s nárastom organickej návštevnosti. Vytvoríte tak dôležité vstupné stránky pre súbory kľúčových slov, ktoré sa doteraz nepokrývali. 7. Obsahová stratégiA

Obsahová stratégia bezprostredne nadväzuje na analýzu kľúčových slov. Ak máte v analýze už zahrnuté priority (ideálne priority s ohľadom na prínos vášho podnikania alebo s ohľadom na stanovené ciele), je veľmi jednoduché obsahovú stratégiu stanoviť.

Ako vždy, nezabúdajte, čo je podstatou optimalizácia stránok (pozri začiatok tohto článku) a vzhľadom na to stanovujte obsahovú stratégiu.

Obsahová stratégia je určená pre zákazníkov, ktorí majú realizovanú analýzu kľúčových slov. Bez tejto základnej analýzy nebudete môcť efektívne a správne stanoviť ďalší postup budovanie obsahu.

V obsahovej stratégií stanovujem publikačné priority, identifikujem najväčšie publikačné príležitosti. Porovnávam možný dosah jednotlivých tém, afinitu k byznystu a konkurenčnost jednotlivých výrazov alebo tém.

Základným pilierom pre obsahovú stratégiu je zber dát, analýza a ich následné vyhodnotenie.

Cieľom obsahovej stratégie je:

Identifikácia vhodných tém, ktoré sú prísľubom vysokej a ideálne konverznej audience

Identifikovať obsahové príležitosti, na ktoré môžeme generovať novú organickú návštevnosť

Prečo budovať obsah:

 • budovanie obsahu musí vždy korešpondovať s jedným alebo viacerými marketingovými cieľmi
 • vďaka veľmi kvalitnému obsahu môžeme získať spätné odkazy
 • budovanie kvalitného a relevantného obsahu bude zvyšovať vašu organickú návštevnosť
 • kvalitným obsahom budete generovať nové konverzie a leady
 • vďaka novému obsahu budete zvyšovať brand awareness (budovanie povedomia o značke)
 • budovanie obsahu je základnou súčasťou obsahového marketingu

Moje ceny SEO sú úplne transparentné. Viete presne, koľko peňazí investujete do optimalizácie stránok a čo presne za tieto peniaze dostanete za výstup.