Scroll Top

Zavináč @

Znak zavináča – @ je v dnešnej dobe jeden z najčastejšie používaných špeciálnych znakov, avšak celý rad ľudí vlastniacich počítač má nemalé problémy s jeho napísaním. Pritom je to také jednoduché a spôsobov, ako si s tým poradiť, je hneď niekoľko. Preto si tieto spôsoby na nasledujúcich riadkoch predstavíme a popíšeme.

PÍSANIE ZAVINÁČA POMOCOU KLÁVESY Alt Gr (PRAVÝ Alt)

  1. Vpravo vedľa medzerníka nájdite kláves Alt (niekedy je na nej napísané Alt Gr, nie však vždy). Tú stlačíte a držíte.
  2. V priebehu držania pravého Alt krátko stlačíme kláves písmena V. @ je napísaný.

@ CEZ KLÁVESY ĽAVÝ Alt A Ctrl

Tento postup je prakticky totožný s prvým uvedeným, a to s tým rozdielom, že namiesto pravého Alt držíme súčasne dve tlačidlá – ľavý Alt (naľavo od medzerníka) a Ctrl.

ASCII KÓD PRE ZNAK ZAVINÁČA

  1. Najprv si vyhľadáme tlačidlo ľavý Alt (naľavo od medzerníka). To stlačíme a nepúšťame.
  2. V druhom kroku vyťukáme na numerickej klávesnici číslicu 64. Potom čo ľavý Alt pustíme, dôjde k zápisu zavináča. Predpokladom pre aplikáciu tohto postupu s využitím ASCII kódu je pochopiteľne nevyhnutné mať numerickú časť klávesnice.

ZNAK @ V OFFICE WORD, EXCEL A POWERPOINT

V prakticky všetkých programoch Office, vrátane najpoužívanejších Word, Excel a PowerPoint, je možné vkladať špeciálne symboly (zavináč nevynímajúc) priamo z knižnice znakov. Stačí vľavo hore na paneli nástrojov kliknúť na záložku „Vloženie“, potom vpravo na páse kariet otvoriť položku s názvom „Symbol“, kde si už nájdete vami hľadaný znak, ktorý sa po nakliknutí naň automaticky zapíše do dokumentu.

SKOPIRUJTE HO TU

Ak sa radíte medzi úplné počítačové analfabety a vyššie uvedené postupy sú pre vás zložité, alebo vám ich z akéhokoľvek dôvodu nejde vykonať, potom si z toho nič nerobte. Nikto nie je dokonalý. Jednoducho si ktorýkoľvek tu v texte napísaný symbol zavináča @ označte pomocou myši, zároveň stlačte klávesy Ctrl a písmeno C (to je klávesová skratka pre kopírovanie), prejdite tam, kam chcete symbol napísať, kliknite na ono miesto a tentoraz súčasne stlačte klávesy Ctrl a písmeno V (to je klávesová skratka pre vloženie). A máte hotovo.

ZÁPIS @ NA ZARIADENIACH MAC S OPERAČNÝM SYSTÉMOM iOS

Ak máte aktívnu českú klávesnicu, vyvoláte zápis pomocou kombinácie Alt (Option) a klávesu so znakmi 2, ě a @. V prípade aktívnej anglickej klávesnice zvolíte obdobnú kombináciu s tým rozdielom, že namiesto Alt stlačíte Shift.

NA ČO TENTO SYMBOL SLÚŽI

@, čiže zavináč, ako sa mu v slovenskom jazyku hovorí, je dnes používaný hlavne v oblasti online komunikácie, a to predovšetkým v tej emailovej. Je nevyhnutnou súčasťou každej emailovej adresy, kde slúži ako akýsi oddeľovač unikátneho používateľského a doménového mena. Príkladom buď napríklad fiktívna emailová adresa adam@znakynaklavesnici.cz. V anglickom jazyku sa mu hovorí at sign, at symbol alebo jednoducho at. To je spojené s jeho pôvodným používaním obchodníkmi a účtovníkmi, ktorým slúžil ako skratka na vyjadrenie jednotky za kus. Takýto zápis v praxi vyzeral nejako takto: 10 cakes @ £2 = £20, čiže 10 koláčov po 2 librách vyjde na 20 libier.

HLAVNÉ PRÚDY SÚČASNÉHO VYUŽITIA V ONLINE SVETE

V súčasnej dobe existujú tri hlavné prúdy využitia znaku zavináč na internete, prípadne v rámci online komunikácie. Nezahŕňame tu programátorské použitia, ktorým sa krátko venujeme úplne na konci tohto článku, pretože tie sa týkajú špecifickej skupiny osôb a nie radových užívateľov.

EMAIL

O aplikácii tejto koncepcie sme v základe hovorili už vyššie. Teraz ju trochu rozvedieme. Dávno predtým, než vznikol internet, tak ako ho poznáme dnes, existoval z dnešného pohľadu veľmi primitívny komunikačný systém ARPANET. Ten do istej chvíle umožňoval komunikáciu len medzi užívateľmi pripojenými k rovnakému počítaču. To trvalo len do roku 1971, kedy Raymond S. Tomlinson (programátor pôvodom z USA) prišiel s nápadom vložiť medzi meno používateľa a meno počítača zavináč, ktorý umožní komunikáciu medzi ľuďmi pripojenými k rôznym počítačom. Jeho myšlienka sa uchytila a stala sa jednou z najprelomovejších zmien v histórii internetu. Celý Tomlinsonov koncept emailovej komunikácie je dodnes celosvetovo používaný, a to bez jedinej zmeny, čo je v oblasti internetu nevídaný úspech.

ONLINE FÓRA A DISKUSIA

V rámci rôznych online platforiem, ktoré nemajú tematicky zoradené diskusie, je @ používaný na označenie príspevku, respektíve odpovede, ktorá sa týka nejakej konkrétnej osoby, prípadne jej príspevku, ktorý sa objavil skôr. V praxi to vyzerá napríklad tak, že Jakub niečo napísal a Lenka na to chce reagovať. Aby vytvorila logickú súvislosť a prepojenie medzi Jakubovou správou a svojou odpoveďou, označí ju (ideálne úplne na začiatku) takto: @Jakub. Rovnakým spôsobom je táto metóda označovania využívaná aj v prípadoch, keď niekomu píšeme správu a chceme v rámci nej spomenúť niekoho tretieho, ktorého sa týka, ale ktorému ju neposielame.

SOCIÁLNE SIETE A MIKROBLOGOVACIE SYSTÉMY

Ide o obdobné použitie slúžiace na označovanie konkrétnych osôb, ako je to pri vyššie spomínaných online fórach a diskusiách. Drvivej väčšine ľudí bude v tejto súvislostí známy predovšetkým Twitter, ale ten nie je ani zďaleka jedinou platformou podporujúcou tento systém. Nejedného človeka by potom mohlo napadnúť, že nie celkom nepodobným spôsobom sa na sociálnych sieťach používa hashtag – #. Svojím spôsobom je tomu skutočne tak, ale existujú medzi nimi niektoré rozdiely. Tým najdôležitejším je z nášho pohľadu fakt, že zavináčom označujeme predovšetkým konkrétne osoby, ako sú naši príbuzní a kamaráti, zatiaľ čo hashtagom prakticky kohokoľvek a čokoľvek. Celá problematika je pochopiteľne trochu komplikovanejšia, ale to nie je predmetom tohto príspevku.

@ VO SVETE

Keď sa človek trochu zamyslí, potom mu hneď dôjde, že pomenovanie zavináč má rýdzo český, respektíve československý rozmer. To vychádza pochopiteľne z istej podobnosti s onou zavinutou rybacou pochúťkou. Vo svete si však vymysleli svoje vlastné viac či menej originálne mená v závislosti od toho, čo tento znak ľuďom v rámci danej krajiny, alebo kultúry pripomínal. Preložené do slovenčiny sa tak možno stretnúť so šnekom, červíkom, štrúdlom, myšou, psom, opičím chvostíkom, ružou, prasačím chvostíkom, káčami, mlokom, škoricovým závitkom, cyklónom, kapustou alebo chobotom. Samostatnú kategóriu potom tvoria niektoré románske jazyky, pri ktorých pomenovanie vychádza zo starej nemetrickej hmotnostnej jednotky arroba, ktorá bola značená práve týmto symbolom.

PÔVOD A HISTÓRIA

Skutočný pôvod a význam je doposiaľ zahalený tajomstvom a je otázkou, či sa ich vôbec kedy podarí odhaliť. Napriek tomu však môžeme preukázateľne povedať, že bol zavináč použitý už v roku 1345, a to konkrétne v bulharskom preklade gréckej kroniky od Konstantina Manasse. V tomto diele nahrádza veľké písmeno alfa v slove amen. Prečo tomu tak je, nie je známe.

Prvé významovo známe použitie znaku zavináča pochádza z obdobia 16. storočia nášho letopočtu, kedy slúžilo na vyjadrenie „štandardizovanej“ nemetrickej objemovej a váhovej jednotky amfora v Taliansku (amfora je keramická nádoba veľmi špecifického tvaru pochádzajúca z oblasti dnešnej Sýrie a Libanonu). Zhruba v rovnakom čase začal byť @ užívaný Španielmi a Portugalcami ako skratka pre jednotku hmotnosti zvanú arroba (zhruba 11,5 kilogramu).

Public relations

Čo je SEO?