Čo je digitálny marketing?

Keď si vygooglíte výraz digitálny marketing, predhodí vám vyhľadávač súvetie nejasného významu:

Digitálny marketing využíva nespojitú číselnú formulu. Jeho potenciál je ovplyvnený charakteristickými znakmi nových médií.

Super. A čo tým teda chcel básnik povedať?

Digitálny marketing je trochu nešťastná formulácia

Pod digitálny marketing spadá direct mail, sociálne siete, e-mailing, telemarketing, obsah webov vrátane SEO a tiež hry, mobilné aplikácie, e-booky. Posledné tri spomínané vyraďujú online marketing čoby kandidáta na lepší a obratnejší názov, pretože nevyžadujú pripojenie, ale marketing môžu obsahovať rovnako tak dobre ako direct mail.

Takže. Čo z toho vyplýva? Pojem “digitálny” neoznačuje rysy daného marketingu, ale povahu nosiča. Digitálny marketing zahŕňa akékoľvek marketingové oznámenia a jeho náležitosti, ktoré môžete vidieť, počuť alebo snáď dokonca cítiť či nahmatať prostredníctvom niektorého nového média. Mobil, tablet, počítač, televízia, virtuálna realita … digitálny nosiče všetkých krajín, spojte sa!

V časoch, keď sme žiadny z tých superchytrých a superpraktických komunikačných prostriedkov nemali, frčal asi tlačený marketing, alebo čo.

Ehm. Už ste asi pochopili, že sa mi pojem digitálny marketing nepáči. Ale ak súčasnú najčastejšiu formu distribúcie marketingových oznámení silou mocou chceme nejako označovať, potom je asi digitálny marketing cesta. Nič lepšie nikto zatiaľ (žiaľ) nevymyslel.

Medzi také médiá patria:

Pre komunikáciu s cieľovou skupinou používa digitálny marketing číslicovú techniku ​​v podobe núl a jednotiek. Nie je využívaný iba na počítačoch, ale aj na mobilných telefónoch, smartphonoch či tabletoch.

Cieľom digitálneho marketingu je maximálna efektivita reklamného oznámenia na špecifický okruh zákazníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné schopnosť a flexibilita okamžitej reakcie na aktuálnu situáciu.

Dôležité je neustále zvyšovanie výkonu propagácie, ktorému napomáha:

 • väčšiu pozornosť (človeka najviac zaujmú napr. zmeny svetiel, farieb, zvuku a pod.)
 • interaktivita s príjemcami (komunikácia formou výmeny postojov a názorov)
 • zapojenie viac zmyslov (nielen zrak a sluch, ale aj chuť, hmat aj čuch podporujú propagáciu)

Za výhody digitálneho marketingu možno považovať:

 • zacielenie na vybrané skupiny zákazníkov
 • monitoring a meranie pomocou analytických nástrojov
 • komplexnosť
 • dostupnosť
 • efektivita
 • možnosť spätnej väzby od zákazníkov
 • možnosť osloviť kohokoľvek a kdekoľvek na svete

Medzi nevýhody potom patrí:

 • nedôveryhodnosť (kriminalita a podvody na internete, falošné recenzie…)
 • offline užívatelia (najmä seniori, ktorí nemajú prístup na internet a nie sú tak online)

V dnešnej dobe sa pomaly ale isto internetový marketing presúva zo svojho prvotného prostredia (desktopových počítačov) do tých viac aktuálnejších foriem, napr. do mobilov.

Obsahom tohto marketingu sú displejové reklamy, obsahy na prenosných médiách, hry, mobilné aplikácie, SMS alebo volanie.