Scroll Top

Čo je to PPC reklama a ako funguje?

Skratka PPC (Pay Per Click) sprevádza životom prakticky každého majiteľa webu. A nielen jeho. Konkurencia v internetovom prostredí je často silná. Preto je nutné podporovať predaje svojho e-shopu/projektu alebo kamennej predajne rôznymi kanálmi. A práve výkonnosťný marketing na čele s PPC reklamou patrí k tým najvýraznejším z nich. Základný princíp PPC reklám je veľmi jednoduchý. Ide o formu reklamy, kedy inzerent neplatí za jej zobrazenie, ale až za uskutočnený klik. Inými slovami za návštevu svojho webu. Vďaka tomu patrí PPC reklama medzi najefektívnejšie marketingové kanály.

To je obrovský rozdiel oproti iným formám reklamy. Či už na billboarde, spote v televízii alebo v tlačenej reklame. Pri týchto klasických reklamách si inzerent môže vopred urobiť prieskum ako príslušnú časť svojej cieľovej skupiny zasiahne. Nikdy však nebudeme mať dokonalý prehľad o tom, koho presne tieto formy reklamy priviedli k danej značke alebo k webu. Pri PPC reklame môžete vždy a prakticky všetko merať až do posledného kliku.

Výhody PPC reklamy

 • Efektivita
 • Presné zacielenie
 • Merateľnosť
 • Kontrola nad rozpočtami (od desiatok eur až po milióny)
 • Platba za skutočne vykonanú akciu potenciálnym zákazníkom
 • Obrovské možnosti optimalizácie a prispôsobenia reklám
 • Veľa typov kampaní vhodných pre rôzne typy produktov a služieb

Nevýhody PPC reklamy

 • Pre začiatočníka sú veľmi komplikované, nie je zložité urobiť tu chybu
 • Je potrebné neustále strážiť rozpočty a návratnosť reklám
 • Veľká konkurencia v množstve oborov. O reklamné miesta sa budete preťahovať s inými značkami a e-shopmi.
 • Pri nesprávnom nastavení nemusí byť efektívna
 • Je potrebné neustále sledovať novinky a trendy

Reklamné PPC systémy sú dnes nesmierne komplexnými nástrojmi. Predovšetkým to platí pre Google Ads patriace pod rovnomenný internetový vyhľadávač. PPC reklamy sa zobrazujú na základe automatickej aukcie. Každý inzerent totiž prostredníctvom reklamného systému neustále ponúka cenu, ktorú je ochotný dať za prípadné kliknutie. PPC reklamy sú teda jedna obrovská aukčná sieň.

Najprv necháte algoritmy vysúťažiť, kto sa na danej pozícii zobrazí a následne dúfate, že reálnu osobu kdesi na druhej strane reklama zaujme a on u vás nakúpi. Ako už bolo povedané, celý proces dnes môže byť veľmi automatizovaný, keď reklamnému systému prakticky len vydefinujete cieľ a on sa ho bude snažiť s daným rozpočtom splniť. Iní naopak preferujú možnosť mať celý proces maximálne pod kontrolou a cenu za maximálne kliknutie upravovať manuálne.

Formy PPC reklamy

Už tu zaznelo, že PPC reklamy majú veľa foriem. Dnes si aspoň tie najpoužívanejšie z nich popíšeme.

Google Ads

Najpoužívanejším reklamným nástrojom sveta je Google Ads (predtým Adwords). Ide o najzárobkovejší biznis internetového giganta s tržbami stoviek miliárd dolárov ročne.

V súčasnej dobe Google Ads ponúka tieto typy kampaní:

 • Vyhľadávacia
 • Obsahová
 • Nákupy
 • Video
 • Discovery
 • Inteligentná kampaň

Vyhľadávacia kampaň

Pravdepodobne najpoužívanejší typ kampane. Ide o prvých niekoľko výsledkov na vyhľadávacej stránke Googlu. Aj napriek tomu, že sú tieto výsledky označené ako reklama, klikajú na ne používatelia Googlu najviac. Platené miesta sú však typicky 3 až 4. Preto sa medzi inzerentmi vedie tuhý boj o to, kto za zobrazenie reklamy ponúkne vyššiu čiastku.

PPC reklamy mimochodom nájdete aj na opačnej strane vyhľadávania. Tu už však nejde o tak atraktívne pozície.

Základom vyhľadávacej kampane sú kľúčové slová. Reklamnému systému musíte oznámiť, na aké slová má vašu reklamu zobrazovať. Existujú tri typy zhôd.

 • Presná zhoda: napríklad [dámske topánky]. Keď Google Ads zadáte tento výraz v hranatých zátvorkách, bude inzerát zobrazovať len v prípade, že používateľ napíše do Googlu presne tento výraz.
 • Frázová zhoda: “dámske topánky” označuje sa úvodzovkami. V tomto prípade bude Google flexibilnejší. Zhodou je napríklad vyhľadávací výraz “Topánky dámske”
 • Voľná zhoda: dámske topánky. Slovo neohraničené žiadnymi znakmi znamená voľnú zhodu. Google tu zachytí aj výrazy, ktoré sú podobné. Napríklad „dámske topánky na hory“ alebo „dámska obuv“

Po špecifikácii kľúčových slov nasleduje tvorba samotných inzerátov. Tu už Google proces do značnej miery automatizuje. Do textových polí totiž zadáte niekoľko hesiel a dlhších popisov a systém ich už automaticky poskladá tak, aby návštevníka čo možno najviac zaujal. Existuje už dokonca dynamický typ reklamy, ktorý inzerát poskladá úplne podľa seba a nasmeruje návštevníka na najrelevanejšiu stránku.

Vyhľadávacie inzeráty je ďalej možné rozširovať o prídavné popisky, obrázky alebo telefónne číslo.

Obsahová kampaň

S touto formou reklamy sa tiež používatelia internetu stretávajú veľmi často. Jedná sa grafické bannery, ktoré vás na rôznych stránkach sprevádzajú v prehliadači. Existujú buď v statickej forme pevného obrázku, alebo v dnes odporúčanejšej responzívnej alternatíve.

Responzívna obsahová kampaň opäť funguje princípom, kedy reklamnému systému naservírujete obrázky a heslá. Reklama už sa potom poskladá automaticky vo forme a oznámení, ktoré by malo priniesť čo najlepšie výsledky.

Videoreklama

Do impéria Googlu patrí aj Youtube, kde sú online reklamy taktiež doma. Pod hlavičkou Google Ads tak môžete spravovať aj reklamy, ktoré sa zobrazujú pred videami na Youtube. Čo sa týka zacielenia, je to tu veľmi podobné ako pri reklamách v obsahovej sieti. Cieliť môžete na rôzne publiká vrátane remarketingových.

Kampaň Google Nákupy

Drtivá väčšina inzerentov prostredníctvom PPC reklamy predáva svoje produkty. Preto je v Google Ads možné vytvoriť čisto produktovú kampaň. Vyhľadávač Google potom inzerovaný tovar ponúka prostredníctvom produktových kariet priamo na svoju hlavnú vyhľadávaciu stránku. Reklamným systémom je nutné doplniť svoje produkty. Najčastejšie prostredníctvom dátového súboru napríklad vo formáte XML. Reklamný systém potom môže ponúkať produkty ako nových zákazníkov, napríklad sa tiež prostredníctvom remarketingu pripomína tým, ktorí na vašich stránkach už boli, ale zatiaľ nenakúpili.

Kampaň Discovery

Medzi najnovšie typy kampaní patrí Discovery. Jedná sa o formát reklamy, ktorý je veľmi podobný responzivnej obsahovej reklame, avšak zobrazuje sa v iných kanáloch. Konkrétne na Youtube, v Gmaily a v kanáloch Objaviť na smartphonoch. Možnosti cielenia sú tu rovnaké ako v prípade obsahových alebo napríklad videoreklamy. Táto kampaň môže v prípade niektorých značiek dosahovať veľmi zaujímavé výsledky.

Inteligentná kampaň

Dalším pomerne špecifickým druhom kampane je takzvaná inteligentná kampaň. Je určená predovšetkým pre úplných začiatočníkov, ktorí sa v reklamnom systéme príliš neorientujú. Kladie si totiž za cieľ všetko maximálne zautomatizovať a umožniť tak spustiť kampaň prakticky na jeden klik. Experti sa ale zhodujú na tom, že aspoň zatiaľ inteligentná kampaň príliš dobrých výsledkov nedosahuje.

Ani tento výcuc stále nie je kompletný. Google totiž ponúka ešte ďalšie typy kampaní určené napríklad pre hotely, kampaň určenú pre miestne podniky alebo kampaň v aplikáciách.

Kedy je PPC reklama vhodná

PPC reklamy sú mimoriadne komplexný nástroj, ktorý môže pomôcť prakticky každému podniku. Zvlášť dôležité je však výkonnosť marketingu pre nákupy, ktoré potrebujú predovšetkým ponúkať svoje produkty. PPC reklama je tiež najvhodnejším nástrojom pri začiatkoch internetového podnikania. Spolu s aktívnym pôsobením na sociálnych sieťach a porovnávačmi tovaru ide prakticky o jediný online kanál, ktorým môžete získať prvých zákazníkov. PPC reklama je teda vhodná prakticky pre akýkoľvek druh internetového podnikania a pre niektoré prípady sú úplne povinné.

Môžem si PPC reklamu nastaviť sám?

Založiť si účet v reklamnom systéme si samozrejme môže každý. Nejedná sa o žiadny exkluzívny klub. Vývojári za týmito nástrojmi sa navyše svoje platformy snažia neustále zprístupňovať tak, aby ich ovládal doslova každý. Realita ale stále docela pokulhává. Profesionáli, ktorí sa správou PPC venujú na plný úväzok, totiž stále získavajú lepšie výsledky. PPC reklamu si teda samozrejme môžete nastaviť sami. Napríklad vďaka rôznym návodom na internete. Výsledky sa ale nemusia dostaviť hned. Ak budete mať dostatočnú trpezlivosť, pracujete so slušnou znalosťou PPC reklamných systémov sami. Môže to ale trvať. Alternativou je samozrejme skúsený profesionál, ktorý za vás postaví kampaň. To ale niečo stojí. V ideálnom prípade by sa však mali investície vrátiť v podobe tržeb.

Rozdiel medzi PPC a SEO

Tieto dve trojpísmenné skratky sú pre online marketing vôbec tými najdôležitejšími. Aký je ale medzi PPC a SEO rozdiel? Zatiaľ čo PPC označuje výkonnostný marketing, SEO optimalizácia webu a jeho obsah pre vyhľadávače. Ide tu o to, aby vás internetové vyhľadávače zobrazovali na lukratívnych pozíciách. Nie ale na platených pozíciach. Zatiaľ čo v PPC si platíme, aby sme sa zobrazovali čo najviac – naopak SEO je dlhodobá stratégia. Čo je SEO?

Nastaviť PPC kampaňe môže zabrať niekoľko dní. SEO je ale beh na dlhú trať. Výsledky sa môžu prejaviť pokojne až po mesiacoch. V začiatkoch internetového podnikania je teda lepšie zamerať sa skôr na PPC, ktoré môže priniesť návštevnosť prakticky ihneď. SEO je potom dlhodobý projekt.