Online reklama

Vhodne namixovať jednotlivé možnosti online reklamy je jedno z najzásadnejších rozhodnutí každého majiteľa online podnikania. Neexistuje jednoduchý a univerzálny návod, vždy je nutné brať do úvahy celý rad faktorov, akými je segment, v ktorom pôsobíte, potreba, ktorú vaši zákazníci riešia kúpou vášho tovaru a mnoho ďalšieho.

Dôležité sú ciele e-shopu

Najprv je potrebné si ujasniť, aké ciele chce e-shop v nejakom období dosiahnuť. Primárnou metrikou je vždy zisk, avšak k dlhodobej ziskovosti je hocikedy potrebné sa prepracovať cez čiastkové medzikroky – návštevnosť, budovanie povedomia o značke a jej vnímania, posilňovanie autority webu alebo získanie dobrej databáze kontaktov.

Každý typ konverzie (objednávka, registrácia, recenzie a pod.) je nutné sledovať na úrovni aspoň jeho zdroja. Tržby z rôznych zdrojov návštevnosti potom porovnávajte vzhľadom k vynaloženým investíciám. O peniaze ide predsa až na prvom mieste.

Ak chcete získať návštevnosť, máte dve možnosti. Buďto si návštevníkov kúpiť, alebo si ich “zaslúžiť. Najjednoduchšia cesta k nákupu pozornosti sú tovarové zrovnávače a PPC reklama na internete. Takzvané “zbožáky” ako je napr. Heuréka sú pomerne lacným a technicky aj vedomostne nenáročným zdrojom. Nevýhodou je, že privádzajú napospol zákazníkov silne orientovaných na cenu, ktorí sa vyznačujú nižšou hodnotou nákupov a predovšetkým nižšiou lojalitou. Musíte ich skrátka nakupovať stále znovu, vzťahy a opakované nákupy sa budujú ťažko.

PPC reklama ako nástroj propagácie

PPC reklama je úžasne flexibilný nástroj propagácie. Môžete si presne vybrať, ktoré časti sortimentu chcete inzerovať, aké argumenty použijete a koľko ste ochotní maximálne zaplatiť. Pružná je aj ich správa – vypnúť, zapnúť či rôzne ladiť a meniť môžete kampane takmer v reálnom čase. Propagovať e-shop je možné nielen priamo vo vyhľadávačoch, ale aj na partnerských weboch v obsahových sieťach. Nevýhodou je, že do inzertných systémov (dominuje AdWords) musíte investovať priebežne a tiež vyššie nároky na odbornosť pri správe väčších kampaní. Nastaviť hrubý základ kampaní zvládne kde kto, inzerovať dlhodobo so ziskom už je kumšt.

Bannery pre zabehnuté projekty

Ďalšou možnosťou je displayová reklama, typicky rôzne formáty bannerov. Bariérou pre rad e-shopov je tu cena, inzertné plochy sú aj na pomerne úzko profilovaných médiách relatívne drahé. Efektivita plôch navyše v zmysle priamych konverzií hocikedy nie je valídna, o to väčší je však príspevok k povedomiu o značke a aktuálnej ponuke. Bannery sú všeobecne vhodné pre zabehnuté projekty, ktoré si môžu dovoliť experimentovať.

Návštevnosť zadarmo – to je SEO

Nie vždy je nutné za návštevnosť platiť napriamo. SEO – optimalizácia pre vyhľadávače – je systém práce s webom a jeho popularitou na internete tak, aby ho vyhľadávače Google a Zoznam rady samy zobrazovali na dotazy vašich zákazníkov. Zahŕňa prácu s tzv. “kľúčovými slovami” priamo na webe, ale aj budovanie vzťahov s webmi a ľuďmi okolo vás – získavanie odkazov, zmienok, sociálnych signálov (napr. zdieľanie na Facebooku). Zjednodušene ide o snahu byť vidieť na správnych miestach vo chvíli, keď vás vaši zákazníci hľadajú.

Nevýhodou SEO ako odboru je, že v SR pôsobí množstvo šarlatánov, ktorých rady vedú v lepšom prípade do slepej uličky, v horšom k ťažkostiam. Je vhodné obozretne vyberať a nesnažiť sa za každú cenu ušetriť. Oproti priamej inzercií má SEO tiež dlhší investičný horizont – rozbehnúť optimalizáciu môže trvať týždne i mesiace, na druhú stranu pre vás vynaložené peniaze pracujú celé roky.

UX – užívateľsky komfortný e-shop

Ďalším krokom, ktorý vám pomôže zvýšiť obrat vášho online obchodu je zvýšenie jeho obchodnnej účinnosti. Cesta vedie cez presvedčivosť dizajnu webu aj všetkého jeho obsahu, cez zlepšenie tzv. “užívateľskej skúsenosti” (user experience, UX). Rada e-shopov pritom pod UX mylne chápe ako snahu o to “mať pekný web”.

Cieľom však nie je vizuálne sa páčiť, ale skôr užívateľský komfort – to, že web je zrozumiteľný, presvedčivý, dôveryhodný, motivuje ku konkrétnym akciám a je doslova radosť sa ním preklikať až k objednávke.

Práca obnáša nielen grafické zásahy ale aj webovú analytiku, marketingový výskum, testovanie a predovšetkým poznávanie zákazníka a aplikácie princípov psychológie predaja na web. Nároky na odbornosť sú tu pomerne vysoké a je dobrý nápad nechať si poradiť od skúsenejších.

Zlepšovanie obchodnej účinnosti webu zatiaľ nie je v SR naplno rozvinuté. Mnoho obchodníkov usiluje len o získanie návštevnosti, ale len veľmi málo rieši, ako ju na webe čo najlepšie zužitkovať. Zabúdajú, že presvedčivý web zefektívňuje všetky ostatné investície a odráža sa pozitívne na vnímanie značky, konverznom pomere i hodnote objednávok. Pre rad e-shopov je preto v tomto odbore obrovský potenciál k rastu.

Dôležitým krokom pri rozhodovaní o výdavkoch na reklamu je aj vyťažovanie už získaných klientov. Presvedčiť k nákupu opakovane je oveľa lacnejšie ako získať zákazníkov nových. K vyťažovaniu raz získaných zákazníkov máte k dispozícii nástroje ako e-mail marketing, prácu s komunitou (nielen) na sociálnych sieťach, vernostné programy, ale napríklad aj remarketing. Dôležitá je aj hlbšia znalosť webovej analytiky a vhľad do hláv a sŕdc vašich zákazníkov.

Komentáre