Reklama na internete

Poznáte to. Na obľúbenom spravodajskom serveri narazíte na titulok, ktorý sľubuje nezvratné dôkazy, že včera večer ten rozhodujúci gól bola úplne obyčajná ruka. Nadšene na neho s pocitom očakávaného zadosťučinenia kliknete, ale ouha. Všetok obsah zakryje sivá plocha s reklamou na výpredaj chladničiek. Minútu hľadáte maličký krížik a radosť z nerušenej konzumácie správ je preč. 

Reklama je skrátka všade a platí to samozrejme aj o Internete. Len tu, na rozdiel od tradičnejších typov médií, býva hranica medzi reklamou a neutrálnym nekomerčným oznámením oveľa menej zreteľná.

Reklama na Internete je jedným z dôležitých nástrojov internetového marketingu a využíva celý rad štandardizovaných formátov, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho internetového surfovania.

Ich vývoj sa ale od prvých primitívnych bannerov posunul k oveľa invazívnejšej podobe, ktorá v boji o pozornosť návštevníka čoraz viac zasahuje priamo do samotného obsahu webu.

Paradoxne práve averzia voči internetovej reklame núti zadávateľa inzerovať viac a viac. Presne podľa porekadla stokrát nič umorilo vola. To je ale samozrejme stále nákladnejšie.

Preto sa v posledných rokoch začali celé tímy odborníkov na online marketing predháňať, kto príde s nenápadnějším, ale o to efektívnejším spôsobom odovzdania komerčného oznámenia – napríklad pomocou virálne šíreného videa, vtipného gifu, účelovo formulovaných diskusných príspevkov alebo článku, ktorý sa tvári ako objektívny text spracovaný redakciou.

Výhody reklamy na Internete

Reklama na Internete patrí spoločne s tou televíznou medzi najvyužívanejšie spôsoby reklamy. Aké sú teda jej najväčšie výhody z pohľadu inzerenta?

– Veľký dosah a presné cielenie – na Internete je možné osloviť nielen veľký počet užívateľov, ale reklamu je možné zacieliť priamo na konkrétnu časť trhu – napríklad podľa bydliska, veku alebo záujmu, ale aj na zákazníka, ktorý hľadá niečo konkrétne. Niektoré reklamné systémy na to vedia reagovať a cielene ponúkajú inzerciu na produkty, ktoré súvisia práve s obsahom, ktorý konkrétny užívateľ vyhľadáva a navštevuje.

– Relatívne nízke náklady – internetová reklama stojí oveľa menej ako napríklad celostránková reklama v denníku či magazíne. Účinok pritom môže byť vďaka dobrému zacieleniu oveľa vyšší.

– Možnosť reakcie – reklamy môžu priamo reagovať na príliv zákazníkov. Podľa potreby je možné kampaň kedykoľvek upraviť alebo zastaviť. Reklama v televízii, tlači alebo rádiu tak pružne reagovať nemôže, pretože sa často objednáva na určitý termín.

– Podrobná analýza – počítadla internetových reklamných nástrojov ponúkajú prehľad o tom, koľkokrát sa reklama už zobrazila, koľko ľudí na ňu kliklo, a dokonca aj to, koľko zákazníkov nakoniec na cieľovej stránke treba objednalo tovar. Zároveň je možné zistiť aj detailnejšie informácie o tom, čo presne zákazníci hľadali pred kliknutím na reklamu alebo z akých webov vôbec prišli.

Úžitok z internetovej reklamy ale samozrejme majú aj samotní prevádzkovatelia internetových stránok, kde na reklamu narazíte. Zárobok z reklám totiž často umožňuje webom ich prevádzku. To sa najčastejšie týka predovšetkým najrôznejších médií. Ak nemajú sekciu s plateným členstvom, je to totiž často jediný spôsob, ako prevádzku financovať.

Základné formy reklamy

Existuje niekoľko základných foriem reklamy na Internete, tie sa však môžu rôzne prelínať a kombinovať. To sa týka ako ich formátov (grafické, textové alebo video reklamy), tak ich umiestnenia (vo vyhľadávačoch, na odborných a informačných serveroch, v e-maily alebo na sociálnych sieťach).

Displejová reklama

Pod túto reklamu spadá klasická bannerová reklama a ďalšie grafické formáty. Bannery sú mnohokrát ľuďmi vnímané negatívne, pretože často pôsobia rušivo. Najčastejšie obsahujú obrázky alebo pohyblivé flashové prvky (spravidla interaktívne animácie, prezentácie aj hry vytvorené v špeciálnom grafickom programe Flash).

Textová reklama

Patrí sem akékoľvek kliknutie bez grafických prvkov na platené alebo neplatené odkazy. Niektoré z formátov nazývame Hypertext (odkazy na ďalšie informácie) a v texte ich môžeme nájsť aj ako backlinks (teda priamo platené kliknutie na stránky inzerenta).

Video reklama

Typicky sa jedná o reklamné spoty v on-line videách, či už ide o spravodajstvo alebo napríklad videá na YouTube alebo Facebooku. Je zameraná hlavne na mladých, ktorí videá na Internete sledujú viac ako televíziu.

Reklama na sociálnych sietí

Skoro by sa dalo povedať, že pred pár rokmi Facebook neexistoval a dnes je na ňom skoro každý. Alebo aspoň 3 milióny Slovákov. Popri tom sú ďalšie desaťtisíce na Instagrame alebo Twitteri.

Všetky tieto sociálne siete dnes sprevádza reklama, či už ide o klasické bannery, promovaný príspevky alebo reklamy vo videách. Zároveň pre firmy je stále ťažšie dostať svoj príspevok k fanúšikom bez toho, aby si za jeho zobrazenie priplatili.

E-mailová reklama

Ide o newslettre aa obchodné oznámenia, ktoré odoberáte v minulosti dali danému odosielateľovi súhlas, najčastejšie pri nákupe na nejakom e-shopu.

Prevádzkovatelia stránok vás môžu prostredníctvom e-mailu informovať o nových produktoch či službách alebo upozorniť na zľavy a ďalšie zaujímavé ponuky.

Pozor ale, aby vám záplava neodolateľných noviniek nezahltila e-mailovú schránku. V každej správe by malo byť tlačidlo pre odhlásenie odberu newslettera (najčastejšie v pätičke e-mailu), preto sa ho nebojte použiť, ak vás dané ponuky už nezaujímajú.

Search engine marketing (SEM)

Pre svoju funkciu tento typ reklamy využíva potenciál vyhľadávačov na zobrazovanie reklám alebo konkrétnych stránok. Zobrazí Vám totiž reklamy na také témy, ktoré ste sami v minulosti vyhľadávali. Patria sem prednostné katalógové zápisy, optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače (SEO) alebo platba za kliknutie.

Práve PPC (pay per click čiže platba za kliknutie) patrí medzi jednu z najefektívnejších foriem reklamy vôbec. Jedná sa o reklamu, ktorá sa buď zobrazuje priamo pri výsledkov vyhľadávania, alebo je zobrazovaná pri článkoch. Inzerenti teda platia len vtedy, keď používateľ na ich PPC reklamu klikne, nie za zobrazenie svojej reklamy.

Ďalšie formy reklamy

Výpočet reklamných foriem samozrejme nie je úplný. Za zmienku stojí napríklad dnes toľko populárne obsahový marketing, ktorý kombinuje všetky formáty aj kanály ako sú sociálne siete, blogy alebo e-mail.

Cieľom je vytvoriť obsah, ktorý má potenciálneho zákazníka zaujať, či už ide o texty, videá alebo infografiky. Zo zaujatého čitateľa sa na Internete stane zákazník ľahšie ako z okolo náhodného “okoloidúceho”.

Pozor na podvody

Deti učíme už od malička, že nie je možné veriť všetkému, čo sa v reklame hovorí. Známym príkladom sú blikajúce bannery s oznámením, že ste práve vyhrali milión dolárov alebo posledný model populárneho smartphonu.

V lepšom prípade vás takáto reklama po kliknutí odvedie na stránky, kde zistíte, že ešte len budete zaradení do žrebovania o výhru, ale až si objednáte tovar v určitej hodnote. V horšom prípade si do počítača stiahnete nebezpečný malware (škodlivý softvér).

Riziko podvodných reklám sa zvyšuje najmä na stránkach s nelegálne šíreným obsahom, pornografiou a ďalších weboch internetového “podsvetia”.

Komentáre