Čo je to internetový marketing?

Internetový marketing čiže marketing na internete alebo aj on-line marketing je v odborných knihách definovaný rôznymi spôsobmi.

Napríklad ako “… využívanie služieb internetu pre realizáciu či podporu marketingových aktivít.”
[Stuchlík, P. a Dvořáček, M. Marketing na internete. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-957-8.]

“Marketing na internete (on-line marketing) je kvalitatívne nová forma marketingu, ktorá môže byť charakterizovaná ako riadenie procesu uspokojovania ľudských potrieb informáciami, službami alebo tovarom pomocou internetu.”
[Nondek, L. a Renčova, L. Internet a jeho komerčné využitie. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-933-0.]

“Marketing na internete je aplikácia internete a príbuzných digitálnych technológií za účelom dosiahnutia marketingových cieľov.”
[Chaffey, D., a ďalšie. Internet Marketing. Strategy, Implementation and Practice. Trowbridge: Redwood Books Limited, 2000.]

Všeobecná definícia internetového marketingu:

“Internetový marketing je marketing, ktorý sa odohráva v špecifickom prostredí internetu a vychádza zo všetkých praktík klasického marketingu. Nástroje, ktoré využíva, sú v užšom poňatí iba internetová reklama a vlastné webové stránky. V širšom poňatí potom aj ďalšie nástroje marketingových komunikácií, ktoré sa na internete tiež uplatňujú: online public relations, online direct marketing a podpora predaja na internete. ”

E-marketing

Niekedy je za internetový marketing označovaný aj e-marketing, alebo elektronický marketing. Ale toto označenie nie je celkom vhodné, pretože e-marketing zahŕňa marketingové aktivity, ktoré prebiehajú prostredníctvom elektronických zariadení (okrem TV a rádia).

Zahŕňa sem internetový marketing, mobilný marketing (mobilné telefóny, PDA), position marketing (GPS, auto-navigácie), online TV. Do budúcna bude marketing prenikať aj do komunikácie domácej chladničky s elektronickým obchodom.

Online marketing v súčasnej dobe v elektronickom marketingu zaberá najväčší podiel.

E-business

Ďalší pojem, ktorý je v súvislosti s internetovým marketingom používaný, je e-business. E-businessom je nazývaná obchodná aktivita, ktorá prebieha prostredníctvom informačných technológií a zahŕňa digitálnu online komunikáciu, online výskum, ale aj online marketing.

online reklama

V užšom poňatí je význam termínu online reklama rovnaký ako internetová reklama. V širšom poňatí zahŕňa akúkoľvek reklamu, ktorá sa šíri akýmikoľvek inými elektronickými kanálmi (médiami), teda je to aj mobilná reklama, reklama vztiahnutá k miestu – GPS, internetová reklama.

Online marketing je komplexná disciplína, ktorá sa sústredí na propagáciu produktov a služieb na internete. Zahŕňa mnoho podoblastí, ktoré sa venujú aktívnej propagácií a tvorbe obsahu, ktorý priťahuje užívateľov a pomáha im. Cieľom online marketingu je predovšetkým priame navýšenie tržieb a zvýšenie povedomia o značke.

Pod tento pojem sa dá schovať takmer všetko, čo si v spojení s internetom predstavíte. Od optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), cez profily na sociálnych sieťach, po natáčanie videí na YouTube či poskytovanie rozhovorov do odborových portálov. Poďme sa teda pozrieť na detaily a na to, ako s marketingom na internete začať.

Internetový marketing je jednoducho povedané všetko, čo sa dá robiť pre zviditeľnenie na internete. Predávate svoje produkty na Heureka.sk? Ide o online marketing. Máte firemný profil na Facebooku a na Google? Tiež ide o online marketing. Zaplatili ste si PR článok u niekoho, kto vám nasľuboval, že ho budú čítať všetci potenciálni zákazníci v republike? Aj toto je online marketing. Síce veľmi pochybný, ale stále online marketing. Ide to ale robiť aj lepšie.

Nestrieľajte naslepo a myslite – najdôležitejšie sú ciele

Niektoré činnosti na v rámci internetového marketingu dávajú väčší zmysel ako iné. A niektoré nedávajú zmysel vôbec. Činnosti na poli online marketingu musíte dobre premyslieť a plánovať. Až potom môžu byť efektívne a prinesú vám dobré výsledky. Na začiatku si teda stanovte presné ciele. Čoho chcete na internete dosiahnuť? V čom vám má pomôcť? Ako spoznáte, že ste to dosiahli? To sú základné otázky, na ktoré je potrebné si odpovedať. Akonáhle budete tieto odpovede mať, zrazu začnete na každú svoju činnosť pozerať trochu inak.

Príkladom cieľov môže byť navýšenie priamych predajov, šírenie povedomia o značke či zvyšovaní počtu opakovaných nákupov a získaných odporúčaní. Rovnako tak to môže byť uľahčenie práce obchodným zástupcom či väčšiu návštevnosť kamenných predajní.

Predtým, než si stanovíte cieľ pre digitálny marketing, uvedomte si, že tento cieľ musí dávať zmysel pre váš biznis.