Cenník SEO služieb

SEO cenník prehľadne sumarizuje ceny za všetky služby, ktoré ponúkam v súvislosti s optimalizáciou stránok pre vyhľadávače. Ceny odrážajú mnohoročné skúsenosti, prínos pre klientov a dlhodobo dosahované výsledky. Moje skúsenosti, know-how a postupy si môžete prečítať na mojom blogu. Reálne výsledky optimalizáciou stránok pre vyhľadávače môžem na vyžiadanie kedykoľvek odprezentovať.

80€/hod.
  • Hodinová sadzba za jednorazovú SEO konzultáciu je 80€ / hod bez DPH. Minimálna dĺžka konzultácie nie je stanovená, fakturujem reálny čas, kedy preberáme váš projekt.
50€/hod.
  • Hodinová sadzba za kontinuálnu prácu na projekte pre dlhodobú spoluprácu je 50€/hod. bez DPH. V tejto sadzbe pre klientov realizujem úpravy na stránkach, ktoré vyplývajú z analýzy kľúčových slov, SEO auditu technického stavu a analýzy on-page faktorov.

*Ceny za SEO služby sú platné pre všetkých nových zákazníkov od 1.2.2022.

Cenník ďalších ponúkaných SEO služieb

Kompletný zoznam cien a ponúkaných služieb si môžete prečítať nižšie.

Cenník jednotlivých SEO služieb:

SEO konzultácie – 80€ / hod.
SEO audit – od 500€ / report
Analýza on-page faktorov – od 350€
Analýza kľúčových slov – od 1000€
SEO správa – od 700€
*Uvedené ceny sú bez DPH.