Scroll Top

Čo je to marketing?

Existuje mnoho definícií marketingu. V škole nás učili, že marketing je nástroj na uspokojovanie prianí a potrieb zákazníkov. Teraz v praxi sa mi najviac páči o niečo presnejšia definícia od priekopníka moderného marketingu Petera Druckera: “Cieľom marketingu je čo najlepšie spoznať zákazníka a porozumieť mu, aby sa produkty alebo služby predávali sami.”

A čo všetko marketing pri predaji ovplyvňuje? V podstate všetko… Marketingom môže byť reklama, (leták, bilboard, televízia…) ktorá motivuje zákazníka kúpiť či nekúpiť tovar či službu, obal, či už ľúbivý alebo praktický, v najlepšom prípade spĺňajúci oba varianty.

Marketing je aj to, či tovar dorazil v poriadku a včas a ďalej je to zákazníkov pocit z užívania výrobku či služby.

Neoddeliteľnou súčasťou marketingu je marketingový plán a marketingový mix.

Marketingový plán

Marketingový plán je základným nástrojom každodenného riadenia a koordinovania najmä marketingových aktivít každého projektu. Prečo plánovať? Dobrý plán umožňuje rozpoznať konkurenčné výhody, vytvára systém, zvyšuje obrat aj zisk, ale hlavne určuje cieľ, ktorým smerom sa firma bude uberať.

Marketingový mix

Klasický marketingový mix je tvorený štyrmi zložkami s ktorými spoločnosť môže pracovať tak, aby dosiahla svoje strategické ciele. Prvky marketingového mixu: product – výrobok, price – cena, promotion – propagácia (reklama, PR…), placement – umiestnenie.

Internetový marketing

S rozvojom internetu sa dostáva na scénu internetový marketing, tiež nazývaný online marketing. Cieľom tejto odnože je podporovať návštevnosť webových stránok či e-shopov, zvýšenie povedomia o značke i zlepšenie firemného imidžu. Táto oblasť je dnes úplne zásadná, pretože obchod sa v podstate odohráva vo virtuálnom svete internetu.

Čo však tento výraz znamená?

V podstate to isté ako pojem marketing s rozdielom, že všetky marketingové aktivity sa odohrávajú výhradne na internete a to pomocou nástrojov ako je SEO, PPC a kontextová reklama, bannerová reklama, e-mailing, copywriting a sociálne siete pre Facebook, Twitter, LinkedIn , Instagram, YouTube a iné… Aby bol internetový marketing čo najviac efektívny, je potrebné zanalyzovať firemný profil na internete a nastaviť kombináciu nástrojov online marketingu, tak aby korešpondovala s firemnou stratégiou a identitou.

Čo si ale naozaj myslím?

Všetko spomínané je pravda. Za úplne hlavnú vec však považujem, zamyslieť sa nad každým projektom od nuly. V tejto oblasti totiž neexistujú zaužívané vzorce. Možno využiť získané skúsenosti a overené know how, ale začať sa musí od vrcholu a úvodná analýza je na nezaplatenie. Kreativita je teda vždy tým hlavným prvkom následnej funkčnosti.

NAJČASTEJŠIE CHYBY V MARKETINGU

Mnoho firiem a marketérov opakuje niektoré základné chyby. Najčastejšie sú:

 • Nerieši sa samotný produkt. Z marketingového mixu jasne vyplýva, že samotný produkt je vo svojej podstate najdôležitejší zo všetkého. Aj drobné úpravy výrobkov môžu viesť k osloveniu novej cieľovej skupiny, nového trhu či výrazne vyšším predajom na trhu súčasným. Bohužiaľ mnoho majiteľov a startupov vidí práve svoj produkt ako natoľko jedinečný, že nie sú ochotní viesť o ňom ani diskusiu.
 • Nerieši sa správne cenotvorba. Či je tovar príliš drahý alebo lacný, aj malé úpravy ceny môžu zvýšiť ziskovosť veľmi výrazne.
 • Upínanie sa na jediný predajný kanál, navyše často zle zvolený. Presadiť sa v kamennom obchode je zložitejšie ako si zaobstarať eshop. Má to však dva problémy. Jednak je následne oveľa ťažšie presadiť sa v online svete, ale hlavne – mnoho firiem predáva na eshope produkty, ktoré sa vyložene hodia do kamenných predajní.
 • Zle zvolené reklamné kanály. Propagácia v rádiu nie je pre každého, ale to isté platí o reklamách na TikToku.
  Nekoncepčnosť. Dajte svojmu marketingu stratégiu a prepracovaný marketingový plán. Získate tak náskok nad konkurenciou. Denne vídame firmy, ktoré komunikujú striedavo tykaním a vykaním, nemajú zjednotenú grafiku a menia stratégiu zo dňa na deň aj niekoľkokrát za mesiac.
 • Zle spočítaný alebo úplne chýbajúci business plán. Pokiaľ sa chystáte podnikať, vypracujte si poriadny business plán. Nepodceňte náklady. Aj ten najlepší nápad môže skončiť zlou monetizáciou.

Ako sa s marketingom ďalej pracuje?

Marketéri a majitelia firiem sa často snažia postupne vyladiť marketing do takej úrovne, aby to dávalo zmysel. Na to sa používajú rôzne vopred definované postupy (frameworky). Prípadne sa pracuje intuitívne bez nich. Jedným z takýchto nástrojov je marketingový mix 4P. Marketérom pomáha, aby nezabudli na dôležitého.

Aké oblasti marketingu existujú?

Marketing je často nesprávne spájaný iba s reklamou. V skutočnosti je však oveľa širší. Celý marketing môžeme rozdeliť medzi hlavné štyri oblasti:

Analytické a výskumné. Marketéri skúmajú konkurenciu, zákazníkov a ich správanie. Snaží sa pochopiť, čo je pre spotrebiteľa dôležité. Na to používajú rôzne metódy. Napríklad webovú analýzu, ktorá skúma správanie návštevníkov na internetových stránkach. Riešia sa aj výskumy a užívateľské prieskumy. V praxi sa marketingový výskum často zabúda. Dôvodom je nedostatok financií, ale niekedy aj netrpezlivosť majiteľov firiem.

Výrobné. Vďaka analýze marketér pochopí, čo zákazníci od výrobku očakávajú. Určí vlastnosti, ktoré by mal výrobok mať. Cieľom je naplniť očakávania spotrebiteľov a konkurovať ostatným produktom/službám.

Marketingové. V tejto časti sa marketér snaží ovplyvniť predaj a dosiahnuť to, aby boli predajné výsledky lepšie. Marketing rieši cenotvorbu, ponuku produktov, privádza zákazníkov a keď už ich získa, rieši prácu s nimi. Napríklad zhromažďuje spätnú väzbu a na základe recenzií zlepšuje služby.

Kontrolné a plánovacie. Do tejto časti spadá plánovanie, organizácia a kontrola akejkoľvek marketingovej činnosti. Môžu napríklad vznikať plány pre vstup na nový trh, prehľady zapojených dodávateľov a kľúčové ukazovatele úspechu.

Nie sú to rozhodne všetky oblasti marketingu. Niektoré zdroje do nich zaraďujú aj inovácie, kedy vzniká nový produkt a uvádza sa na trh.

Aké sú ciele marketingu

Zmyslom marketingu je priniesť firme čo najväčší zisk. Philip Kotler uvádza štyri “skutočné ciele marketingu”:

 • dosiahnuť maximálnu možnú úroveň spotreby produktu;
 • dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníka;
 • poskytnúť používateľom čo najširší výber;
 • maximalizovať kvalitu života spotrebiteľov.

V praxi sa marketing využíva na dosiahnutie niekoľkých cieľov súčasne, ktoré sa týmito uvedenými prekrývajú. Marketéri môžu treba dostať za úlohu navýšiť podiel na trhu. U firmy so zlými recenziami musí marketér zapracovať na zlepšení vnímania u zákazníkov. Takýchto cieľov môže byť vo firme viac. Preto aj práca na marketingu nikdy nekončí.